Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uurop afdeling ……………….…………………………………………………………………………………..van Alrijne Ziekenhuis

Leiderdorp.


We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen.


Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts) gewijzigd, dan vragen wij u dit te melden bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.
Uw behandelend arts heeft voor u een punctie/biopsie met behulp van CT-scan aangevraagd. U heeft met de arts gesproken over het doel, de eventuele andere onderzoeksmogelijkheden, risico’s en gevolgen van dit onderzoek. Op grond van deze informatie heeft u besloten dit onderzoek te laten doen.In deze folder staat meer informatie over dit onderzoek.Om het onderzoek goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van uw behandelend arts nauwkeurig op en lees deze informatie goed door.


Waarom dit onderzoek?

Naar aanleiding van eerdere foto's is gebleken dat nader onderzoek van een deel van het weefsel nodig is. Hiervoor wordt met een punctie een klein beetje weefsel weggenomen om dit te laten onderzoeken in het laboratorium. Dit gebeurt met een naald die via uw huid in het weefsel wordt gebracht.Bij dit onderzoek bepaalt de radioloog de plaats waar hij/zij gaat prikken met behulp van CT (computertomografie).


CT scanner


Een CT is een röntgentoestel waarmee we speciale foto's, zogenaamde doorsnede foto's (tomogrammen), van het lichaam kunnen maken. Hiermee kan een afwijking in het lichaam nauwkeurig worden afgebeeld en vervolgens worden aangeprikt.(Dag)opname

Voor dit onderzoek wordt u een dag opgenomen in het ziekenhuis, op afdeling dagbehandeling of op de afdeling longziekten. Dit gebeurt om u na de punctie goed te kunnen controleren en zo complicaties uit te sluiten.Voorbereiding

Vervoer naar huis

Regel tevoren dat u na het onderzoek wordt opgehaald. U mag na het onderzoek niet zelf aan het verkeer deelnemen.Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan de baliemedewerker of aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) laat weten.Medicatie

U gebruikt uw eventuele medicijnen zoals u dat gewend bent, tenzij uw arts iets anders heeft gezegd.Dag van het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd op de betreffende verpleegafdeling, waar u door een verpleegkundige ingelicht wordt over de gang van zaken. U krijgt een infuus in uw arm en een operatiejasje aan. Vervolgens wordt u op een bed naar de afdeling radiologie gebracht.Het onderzoek

De radioloog voert de punctie uit. Een MBB’er assisteert hierbij.


De radioloog bepaalt met behulp van de CT de exacte plaats waar geprikt zal worden. Die plaats wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd. Als de verdoving is ingewerkt prikt de radioloog het orgaan aan met een naald. Deze naald is zo geconstrueerd dat een klein stukje weefsel wordt weggenomen.Na de punctie wordt direct een controlescan gemaakt.Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 tot 60 minuten.Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u in bed terug gebracht naar uw afdeling. Verpleegkundigen controleren of het goed met u gaat. Eventueel wordt één tot drie uur na de punctie op de afdeling radiologie nog een foto gemaakt ter controle.


Als u zich goed voelt en als de controlefoto's normaal zijn kunt u in principe weer naar huis. U mag niet zelfstandig naar huis, zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen.
Complicaties

Bij een punctie van de long kunnen complicaties optreden, maar deze zijn zelden ernstig. Er is een kans op een ophoping van lucht in de borstholte (pneumothorax). Ook kan er een nabloeding optreden in de long en kunt u bloed gaan ophoesten.


Deze complicaties gaan in de regel vanzelf volledig over. Wel zult u in dat geval langer in het ziekenhuis worden opgenomen.De arts die het onderzoek heeft aangevraagd heeft altijd de kans op complicaties afgewogen tegen de voordelen van de informatie die het onderzoek oplevert.Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen.


Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.


Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.Vragen

Voor antwoord op vragen over uw ziektebeeld kunt u het beste contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling Radiologie.De afdeling Radiologie Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173 en is telefonisch te bereiken via 071 582 8071.