Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Antegrade pyelografie

Wij verwachten u op ………………………… dag ..……- ………- 20…………… om ……………………uur op de

afdeling Radiologie

van


  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36.
  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.


Retrograde pyelografie

Wij verwachten u op ………………………… dag ..……- ………- 20…………… om ……………………uur op de

afdeling Dagverpleging

van


  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, afdeling 3A
  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, verpleegafdeling C2

U wordt naar de polikliniek Urologie gebracht waar een blaaskatheter wordt ingebracht.


Na het inbrengen van de blaaskatheter gaat u naar de afdeling Radiologie waar u om …………… uur wordt verwacht.We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Uw behandelend arts heeft voor u een pyelografie aangevraagd. Een pyelografie wordt uitgevoerd om het functioneren van de urineleiders te onderzoeken. Deze folder geeft u informatie over het onderzoek.


Wat is een pyelografie?

Een pyelografie is een inwendig onderzoek van de hoger gelegen urinewegen. Om deze zichtbaar te maken wordt contrastvloeistof gebruikt.


Bij een antegrade pyelografie wordt door de drain die zich al in de nier bevindt contrastmiddel ingespoten.


Bij een retrograde pyelografiewordt het contrastmiddel via een blaaskatheter ingebracht.Voorbereiding

Antegrade pyelografie

: u hoeft u geen voorbereidingen te treffen. U kunt zich direct melden bij de afdeling Radiologie.


Retrograde pyelografie

: u wordt u opgenomen op de afdeling Dagverpleging. Vervolgens brengen wij u naar de polikliniek Urologie, waar een blaaskatheter wordt ingebracht. Daarna wordt u verwacht op de afdeling Radiologie.Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind, vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap. Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan de medewerker van de afdeling Radiologie laat weten. Het onderzoek kan dan waarschijnlijk niet doorgaan.Medicijnen

U neemt op de dag van het onderzoek uw gebruikelijke medicijnen in.Het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan door een radioloog (gespecialiseerd arts) of physician assistant (zelfstandig medisch professional die opgeleid is om taken van de arts over te nemen), geassisteerd door een of meer MBB’ers (medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen).Nadat u zich gemeld heeft bij de receptie van de afdeling Radiologie, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Vervolgens komt een MBB’er u ophalen.In de kleedruimte krijgt u een speciaal ziekenhuishemd om aan te trekken voor het onderzoek. Daarna gaat u naar de onderzoekskamer waar u op een onderzoekstafel gaat liggen. De radioloog of physician assistant spuit via de katheter contrastmiddel in. Het contrastmiddel zorgt ervoor dat we op röntgenfoto's de urinewegen kunnen zien. Tijdens het onderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt.Na het onderzoek

De blaaskatheter wordt door de radioloog of physician assistant weer verwijderd.Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten.De uitslag

De radioloog of physician assistant beoordeelt de röntgenfoto’s die tijdens het onderzoek gemaakt zijn en stuurt de uitslag naar uw behandelend arts. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts.Risico’s en complicaties

Röntgenstraling

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van de röntgenstralen is voor volwassenen verwaarloosbaar klein.Contrastmiddelen

De gebruikte contrastmiddelen hebben geen nadelige gevolgen.


Geeft u borstvoeding, dan zijn deze contrastmiddelen ook niet nadelig voor de kwaliteit van de melk. Het inspuiten van contrastmiddel leidt zelden tot allergische reacties.


Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u. Als u zich niet op tijd afmeldt, kunnen wij u een rekening sturen.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer afdeling Radiologie (alle locaties): 071 582 8071.
De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.