Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Antegrade pyelografie

Wij verwachten u op ………………………… dag ..……- ………- 20…………… om ……………………uur op de

afdeling Radiologie

van


  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36.
  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.


Retrograde pyelografie

Wij verwachten u op ………………………… dag ..……- ………- 20…………… om ……………………uur op de

afdeling Dagverpleging

van


  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, afdeling 3A
  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, verpleegafdeling C2

U wordt naar de polikliniek Urologie gebracht waar een blaaskatheter wordt ingebracht.


Na het inbrengen van de blaaskatheter gaat u naar de afdeling Radiologie waar u om …………… uur wordt verwacht.We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.


Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Uw behandelend arts heeft voor u een pyelografie aangevraagd. Een pyelografie wordt uitgevoerd om het functioneren van de urineleiders te onderzoeken. Deze folder geeft u informatie over het onderzoek.


Wat is een pyelografie?

Een pyelografie is een inwendig onderzoek van de hoger gelegen urinewegen. Om deze zichtbaar te maken wordt contrastvloeistof gebruikt.


Bij een antegrade pyelografie wordt door de drain die zich al in de nier bevindt contrastmiddel ingespoten.


Bij een retrograde pyelografiewordt het contrastmiddel via een blaaskatheter ingebracht.Voorbereiding

Antegrade pyelografie

: u hoeft u geen voorbereidingen te treffen. U kunt zich direct melden bij de afdeling Radiologie.


Retrograde pyelografie

: u wordt u opgenomen op de afdeling Dagverpleging. Vervolgens brengen wij u naar de polikliniek Urologie, waar een blaaskatheter wordt ingebracht. Daarna wordt u verwacht op de afdeling Radiologie.Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind, vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap. Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan de medewerker van de afdeling Radiologie laat weten. Het onderzoek kan dan waarschijnlijk niet doorgaan.Medicijnen

U neemt op de dag van het onderzoek uw gebruikelijke medicijnen in.Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog, geassisteerd door een of meer MBB’ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen.Nadat u zich gemeld heeft bij de receptie van de afdeling Radiologie, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Vervolgens komt een MBB’er u ophalen.In de kleedruimte krijgt u een speciaal ziekenhuishemd om aan te trekken voor het onderzoek. Daarna gaat u naar de onderzoekskamer waar u op een onderzoekstafel gaat liggen. De radioloog spuit via de katheter contrastmiddel in. Het contrastmiddel zorgt ervoor dat we op röntgenfoto's de urinewegen kunnen zien. Tijdens het onderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt.Na het onderzoek

De blaaskatheter wordt door de radioloog weer verwijderd.Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 minuten.De uitslag

De radioloog beoordeelt de röntgenfoto’s die tijdens het onderzoek gemaakt zijn en stuurt de uitslag naar uw behandelend arts. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts.Risico’s en complicaties

Röntgenstraling

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van de röntgenstralen is voor volwassenen verwaarloosbaar klein.Contrastmiddelen

De gebruikte contrastmiddelen hebben geen nadelige gevolgen.


Geeft u borstvoeding, dan zijn deze contrastmiddelen ook niet nadelig voor de kwaliteit van de melk. Het inspuiten van contrastmiddel leidt zelden tot allergische reacties.Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er.De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330.De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.