Afspraak

Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden, route 36 We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Uw behandelend arts heeft voor u een röntgenonderzoek van de dunne darm aangevraagd. In deze folder staan behalve de gang van zaken bij het onderzoek ook aanwijzingen over de wijze waarop u zich op dit onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat u zich nauwkeurig aan deze aanwijzingen houdt.

Voorbereiding

Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Indien u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan de baliemedewerker of aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) laat weten.

Medicijnen

U gebruikt uw medicijnen zoals u dat gewend bent, tenzij uw arts iets anders heeft gezegd. U kunt uw medicijnen innemen met een beetje water.

Extra informatie voor patiënten die lithium gebruiken

Als u lithium (bijvoorbeeld Priadel) gebruikt, kunt u bij diarree last krijgen van misselijkheid en beven (tremor). Daarom raden wij u aan ruim vóór het starten van het dieet (1 à 2 weken) uw arts of psychiater te raadplegen over een aanpassing van uw dosis lithium gedurende korte tijd.

Extra informatie voor patiënten die een darmstoma hebben

Wanneer u een stoma heeft, volgt u het dieet zoals hieronder beschreven. U gebruikt echter geen bitterzout, alleen de bisacodyl op de aangegeven tijdstippen.

Voorbereiding thuis

Voor het onderzoek zelf is het belangrijk dat uw dunne darm leeg is. U moet daarom een dag van tevoren een dieet volgen en laxeren. Hieronder vindt u het voorbereidingsschema. De voorbereiding veroorzaakt diarree. Dit kan al enkele uren na het innemen van het bitterzout beginnen. U kunt dus het beste in de buurt van een toilet blijven. De dag voor het onderzoek:___________________dag________________________(datum) Uiterlijk om 8.00 uur:

  • 1 potje bitterzout ( = 15 g magnesiumsulfaat) oplossen in zeer warm water en na afkoelen opdrinken.

  • 2 laxeertabletten Bisacodyl (2 x 5 mg) innemen.

Tussen 8.00 en 9.00 uur:

  • 2 kopjes thee/koffie (evt. met suiker), of een heldere drank (bijv. aanmaaklimonade, appelsap, bessensap). Geen melk of koolzuurhoudende drank.

Tussen 09.00 en 12.00 uur:

  • 2 kopjes thee/koffie (evt. met suiker), of een heldere drank (bijv. aanmaaklimonade, appelsap, bessensap). Geen melk of koolzuurhoudende drank.

Tussen 12.00 en 14.00 uur:

  • 1 beker heldere, ontvette bouillon (bijv. van een bouillonblokje).

  • Eventueel 1 pakje Nutridrink, verkrijgbaar bij de apotheek.

Tussen 14.00 en 17.00 uur:

  • 2 kopjes thee/koffie (eventueel met suiker), of een heldere drank. Geen melk of koolzuurhoudende drank.

Tussen 17.00 en 19.00 uur:

  • 2 kopjes thee/koffie (eventueel met suiker), of een heldere drank. Geen melk of koolzuurhoudende drank.

Tussen 19.00 en 24.00 uur:

  • 1 potje bitterzout ( = 15 g magnesiumsulfaat) oplossen in zeer warm water en na afkoelen opdrinken.

  • 2 laxeertabletten Bisacodyl (2 x 5 mg) innemen.

U mag daarnaast nog meer koffie, thee of heldere dranken innemen, maar geen melk of koolzuurhoudende dranken. Het is belangrijk dat u meer drinkt dan dat u normaal doet, minstens 1,5 liter per dag. U mag de avond voor het onderzoek na 24.00 uur niet meer eten en drinken en ook niet meer roken.

Nuchter blijven op de dag van het onderzoek

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. Op de ochtend van het onderzoek mag u niet eten en drinken, kauwgom kauwen of roken.

De dag van het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden. U neemt plaats in de wachtruimte. De MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en loopt met u mee naar de onderzoekskamer. Hij/zij zal u precies vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Heeft u vragen, dan kunt u die aan hem/haar stellen. U wordt verzocht zich deels te ontkleden in een kleedkamer. Deze is aan de gangzijde af te sluiten, zodat uw persoonlijke eigendommen veilig zijn. In de onderzoekkamer wordt u gevraagd om op de onderzoektafel te gaan zitten. Via de mond wordt een dunne slang (sonde ) ingevoerd, die voorbij de maag in de twaalfvingerige darm wordt gelegd. Dit is niet pijnlijk, maar kan een onaangenaam gevoel geven. Daarna wordt u gevraagd om te gaan liggen. De radioloog laat via deze slang contrastmiddel (bariumpap) in de dunne darm lopen, gevolgd door een waterige vloeistof. Onder röntgendoorlichting wordt de doorloop van het contrastmiddel in de dunnen darm gevolgd en wordt op gezette tijden een röntgenfoto gemaakt. Wanneer de dunne darm goed in beeld is gebracht, wordt de slang verwijderd en is het onderzoek klaar.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u wat diarree krijgen. Eventueel blijft u nog even op de afdeling Radiologie. Daarna kunt u op eigen gelegenheid naar huis en mag u weer normaal eten en drinken. De eerste dag na het onderzoek zult u bij de ontlasting nog restjes van het witte contrastmiddel zien. Ook kan uw stoelgang ontregeld zijn. Wij adviseren u de eerste twee dagen na het onderzoek 1 tot 2 liter per dag extra te drinken.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s en stuurt uw behandelend arts een verslag van de bevindingen.

Verhindering

Mocht u door ziekte of om een andere reden verhinderd zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie van Alrijne ziekenhuis Leiden, telefoonnummer 071 517 8330. U kunt dan een nieuwe afspraak maken en in uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden. Neem wel uiterlijk 24 uur van tevoren contact op. Belt u later af, dan zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er. De afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330.

Terug naar boven