Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………… dag …………- ……………- 20…………… om ……………………uur op de afdeling Radiologie van

  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 36

  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173

We stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) en het pasje van uw zorgverzekering mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Uw behandelend arts heeft voor u een röntgenonderzoek van de slokdarm/maag aangevraagd. In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek verloopt en hoe u zich op het onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat u zich nauwkeurig aan deze aanwijzingen houdt.

Voorbereiding

Zwangerschap

Röntgenonderzoek kan vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, is het belangrijk dat u dit aan de baliemedewerker of aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) laat weten.

Voorbereiding

  • Vindt het onderzoek plaats tussen 08.00 – 13.00 uur:

Het is belangrijk dat de slokdarm en de maag bij de start van het onderzoek helemaal leeg zijn. In de nacht voorafgaande aan het onderzoek mag u daarom vanaf 00.00 uur (middernacht) niets meer eten of drinken, niet roken of kauwgom gebruiken. Rook prikkelt namelijk de maagwand, waardoor maagsappen vrijkomen. De maag is dan niet helemaal leeg. U gebruikt uw medicijnen zoals u dat gewend bent, tenzij uw behandelend arts iets anders heeft gezegd. U kunt uw medicijnen innemen met een klein beetje water.

  • Vindt het onderzoek plaats na 13.00 uur:

Het is belangrijk dat de slokdarm en de maag bij de start van het onderzoek helemaal leeg zijn. U mag 3 uur voor het onderzoek niet meer eten of drinken, niet roken of kauwgom gebruiken. Rook prikkelt namelijk de maagwand, waardoor maagsappen vrijkomen. De maag is dan niet helemaal leeg.

Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie en neemt u plaats in de wachtruimte. De MBB’er komt u halen. Een radioloog of gespecialiseerd MBB'er voert het onderzoek uit en wordt bijgestaan door MBB'ers of een doktersassistent. Voor dit onderzoek kleedt u zich gedeeltelijk uit. Veel mensen vinden het prettig om tijdens het onderzoek een hemd of een T-shirt te dragen. U kunt van ons een speciaal ziekenhuishemd krijgen. Om uw slokdarm op de röntgenfoto zichtbaar te maken, moet u een witte bariumpap drinken. Vervolgens maken we enkele foto’s van de slokdarm, zowel in staande als in liggende houding. Bij het onderzoek maken we gebruik van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Onder normale omstandigheden kan het risico van deze stralen worden verwaarloosd.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt over het algemeen niet langer dan 20 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u op eigen gelegenheid naar huis. U kunt dan weer normaal eten en drinken. Doordat u bariumpap heeft gedronken, kan uw ontlasting de eerste dagen na het onderzoek een witte of grijze kleur hebben. Dit is normaal, u hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Ook kan het zijn dat u door de bariumpap wat moeite heeft met uw ontlasting. Wij adviseren u de dag na het onderzoek extra te drinken (1 à 2 liter).

De uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s waarna hij uw behandelend arts een verslag van de bevindingen stuurt.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de afdeling Radiologie van de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de medewerker van de afdeling Radiologie of aan de MBB’er. De afdeling Radiologie van Alrijne Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 517 8330. De afdeling Radiologie van Alrijne Leiderdorp is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8071.