Uw afspraak

Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20……………………… - het inspuiten van de radioactieve stof: tijd: ………………......... uur - het maken van de 1e serie foto’s (scan): tijd: ………………......... uur - het maken van de 2e serie foto’s (scan) tijd: ……………….…… uur plaats: afdeling Nucleaire Geneeskunde, routenummer 173

Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen nodig.

U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis voor een schildwachtklierscintigrafie. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt en of er voorbereidingen nodig zijn.

Wat is nucleaire geneeskunde?

Gammacamera

Gammacamera Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera 'leest' de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld. Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om de schildwachtklier in beeld te brengen en op de huid te markeren. De schildwachtklier is de lymfeklier die als eerste het lymfevocht ontvangt vanuit een bepaald lichaamsgebied, in dit geval de borst.

Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. In overleg wordt besproken of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.

Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen nodig.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.

Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de toedienruimte. Daar krijgt u een injectie met een radioactieve stof in of rond de afwijking in de borst. Als de afwijking niet voelbaar is, wordt er gebruik gemaakt van een echoapparaat om de juiste prikplaats op te zoeken.

Toestemmingsformulier

Na het inspuiten van de radioactieve stof geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.

Het maken van de eerste serie foto’s (scan)

20 tot 40 minuten na de injectie van de radioactieve stof haalt een MBB’er u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. Hier wordt u verzocht de bovenkleding uit te trekken. Vervolgens gaat u op uw rug op de onderzoekstafel liggen en wordt de tafel tussen de twee koppen van de gammacamera geschoven. Er worden foto’s vanuit verschillende richtingen gemaakt; elke foto duurt ongeveer 5 minuten.

Wachttijd

De radioactieve stof krijgt hierna enkele uren de tijd om zich via de lymfebanen naar de schildwachtklier te verplaatsen. Om de afvloed te bevorderen is het belangrijk dat u in beweging blijft. Ook kunt u de injectieplaats af en toe licht masseren. U mag het ziekenhuis in de wachtperiode verlaten of teruggaan naar de afdeling waar u verblijft. De MBB’er zegt u wanneer u weer terug moet zijn. U neemt op de afgesproken tijd plaats in wachtruimte 4.

Het maken van de tweede serie foto's (scan)

Na de wachttijd wordt een tweede serie foto’s gemaakt; dit verloopt op dezelfde wijze als de eerste serie foto’s. In sommige gevallen is het noodzakelijk om een aanvullende scan te maken waarbij de gammacamera’s om u heen draaien. Dit duurt 30 minuten. Als de schildwachtklier in beeld is gebracht, wordt met watervaste stift een markering op de huid gezet zodat de chirurg tijdens de operatie kan zien waar de schildwachtklier zich ongeveer bevindt. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.

Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.

Duur

De tijd tussen de injectie en de eerste serie foto’s bedraagt 20 tot 40 minuten. De tweede serie foto’s wordt ongeveer 3 à 4 uur later gemaakt. De scans duren ieder ongeveer 30 minuten.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw schildwachtklierscintigram en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist.

Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof technetium. Deze stof heeft een halfwaardetijd van zes uur. Dit betekent dat iedere zes uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig. Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen. Mocht u binnen 3 dagen na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.

Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van technetium heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.

Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173. De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Terug naar boven