Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20………………………
- het inspuiten van de radioactieve stof:

tijd: ………………......... uur
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij:


de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis

Leiderdorp

, routenummer 173.


Hierna kunt u plaatsnemen in wachtkamer 4.Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen nodig.
Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis voor een schildwachtklierscintigrafie. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt en of er voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Gammacamera

Bij de afdeling Nucleaire geneeskunde worden beelden (foto's) van het lichaam gemaakt met behulp van radioactieve stoffen. Een speciale gammacamera 'leest' de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld.Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige. Een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) doet het onderzoek bij u.Waarom doen we dit onderzoek

Met behulp van dit onderzoek proberen we de schildwachtklier te vinden. Cellen kunnen zich door het lichaam verspreiden via het lymfevocht. De schildwachtklier is de lymfeklier die als eerste het lymfevocht opvangt vanuit een bepaald lichaamsgebied. In dit geval de borst.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger bent? Of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek. Dan wordt besproken of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen nodig.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173. Hierna kunt u plaatsnemen in wachtkamer 4.Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de toedienruimte. Hier krijgt u een injectie met een radioactieve stof vlakbij de tepel.Weer naar huis

Na het inspuiten van de radioactieve stof, kunt u weer naar huis. De radioactieve stof verspreidt zich via de lymfebanen en gaat zo naar de schildwachtklier.


De radioactieve schildwachtklier wordt bij de operatie met een speciaal apparaat (= probe) opgespoord. Zo kan de chirurg de schildwachtklier vinden en verwijderen. De schildwachtklier wordt onderzocht om te kijken of er tumorcellen in zitten.Toestemmingsformulier

Na het inspuiten van de radioactieve stof geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier.


Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof technetium. Deze stof heeft een halfwaardetijd van 6 uur. Dit betekent dat iedere 6 uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig.Let op: meetapparatuur op (lucht)havens kan deze straling meten.


Gaat u binnen 3 dagen na het onderzoek op reis met het vliegtuig of de boot? Meld dit dan aan de MBB’er.Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van technetium heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling.


De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt speciaal voor u berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. De radioactieve stof die wij voor u bestellen, is erg duur. Kunt u niet komen voor het onderzoek? Geeft u dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Anders moeten wij u helaas een rekening sturen omdat u niet bent gekomen.Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.
Zegt u een afspraak te laat af? Dan kunt u een rekening krijgen.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).