Uw afspraak


Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20………………………
- het inspuiten van de radioactieve stof:

tijd: ………………......... uur- het maken van de 1e serie foto’s (scan):

tijd: ………………......... uur- het maken van de 2e serie foto’s (scan)

tijd: ……………….…… uurOp de afgesproken tijd meldt u zich bij:


de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173.


Hierna kunt u plaatsnemen in wachtkamer 4.Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen nodig.
U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis voor een schildwachtklierscintigrafie.In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt en of er voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

Gammacamera

Gammacamera

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera 'leest' de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld.Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt voor het grootste deel uitgevoerd door een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er).Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om de schildwachtklier in beeld te brengen. De schildwachtklier is de lymfeklier die als eerste het lymfevocht ontvangt vanuit een bepaald lichaamsgebied, in dit geval de borst.Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. In overleg wordt besproken of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen nodig.Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 173. Hierna kunt u plaatsnemen in wachtkamer 4.Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de toedienruimte. Daar krijgt u een injectie met een radioactieve stof in of rond de afwijking in de borst.


Als de afwijking niet voelbaar is, wordt er gebruik gemaakt van een echoapparaat om de juiste toedienplaats op te zoeken.Wachttijd en eventuele eerste serie foto's

De ingespoten radioactieve stof moet 3 uur inwerken om zich via de lymfebanen naar de schildwachtklier te verplaatsen. Om de afvloed te bevorderen is het belangrijk dat u in beweging blijft. Ook kunt u de injectieplaats af en toe licht masseren.


Soms is het nodig om al eerder een vroege serie foto's te maken (20 minuten na het inspuiten van de radioactieve stof). Hierbij worden twee foto's gemaakt, ieder van 5 minuten. U heeft te horen gekregen bij het maken van de afspraak of deze vroege opnames nodig zijn. Ook staat er dan een tijd aangegeven op pagina 1.Mocht u een vroege serie foto's hebben gekregen, mag u hierna het ziekenhuis verlaten of teruggaan naar de afdeling waar u verblijft om de rest van de inwerktijd te wachten.


Wanneer u geen vroege foto's hoeft, mag u direct na het inspuiten van de radioactieve stof het ziekenhuis verlaten of teruggaan naar de afdeling waar u verblijft.


De MBB’er zegt wanneer u weer terug moet zijn. U neemt op de afgesproken tijd plaats in


wachtruimte 4.Het maken van de (tweede) serie foto's (scan)

Na de wachttijd wordt (weer) een serie foto’s gemaakt; hierbij worden (weer) twee foto's gemaakt ieder van 5 minuten.


In sommige gevallen is het noodzakelijk om een aanvullende scan te maken waarbij de gammacamera’s om u heen draaien. Dit duurt dan een aanvullende 20 minuten.Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat u stil blijft liggen.Toestemmingsformulier

Na het inspuiten van de radioactieve stof geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier.


Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.Weer naar huis

Als het onderzoek is afgerond kunt u weer naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.


U hoeft na het onderzoek geen speciale maatregelen te nemen, de radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.Duur

De tijd tussen de injectie en de eerste serie foto’s bedraagt 20 tot 40 minuten. De tweede serie foto’s wordt ongeveer 3 uur later gemaakt. De scans duren ieder ongeveer 10 tot 30 minuten.De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt uw schildwachtklierscintigram en stuurt het verslag naar uw behandelend specialist.Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof technetium. Deze stof heeft een halfwaardetijd van zes uur. Dit betekent dat iedere zes uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig.Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen.


Mocht u binnen 3 dagen na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er.Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van technetium heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling.


De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw zorgverzekeringspas;
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).