Afspraak

Wij verwachten u op ....................................dag ...............- .........................................20....... om .................... uur in Alrijne Ziekenhuis Leiden.

U heeft met uw arts afgesproken dat u een slaaponderzoek laat verrichten. De apparatuur voor dit onderzoek wordt aangesloten in Alrijne Ziekenhuis Leiden. U slaapt thuis.

Plaats

Voor dit onderzoek meldt u zich op de polikliniek Neurologie, route 47, Alrijne Ziekenhuis Leiden.

Doel van het onderzoek

Tijdens de slaap kunnen ademstops, zogenaamde apneus, optreden. Dit kan worden vastgesteld door middel van een slaaponderzoek (ook wel een polygrafie).

Het slaaponderzoek

slaaponderzoek

Wij verzoeken u een T-shirt of nachtkleding mee te nemen waarin u die nacht gaat slapen. De laborant sluit de apparatuur aan over dit T-shirt of over de nachtkleding heen. Het apparaat meet hartslag, zuurstofgehalte en adembewegingen van borstkas en buik. Hiervoor krijgt u banden om borstkas en buik aangesloten. Verder krijgt u een metertje aan de vinger en de neus. U gaat met de aangesloten meetapparatuur om naar huis. Het is de bedoeling dat u thuis hiermee slaapt.

Slapen

  • U mag uw medicatie tijdens het slaaponderzoek gewoon gebruiken, tenzij de arts anders aangeeft. U mag echter geen slaapmedicatie innemen, tenzij u dit met de arts heeft overlegd. Als u zonder slaapmedicatie slecht kunt slapen, meld dit dan aan de laborant.

  • Gebruik voorafgaand aan het onderzoek weinig tot geen koffie, cola, energydranken of andere cafeïnehoudende dranken. U mag op de dag en nacht van het onderzoek géén alcohol en/of verdovende middelen gebruiken.

Opstaan

  • Pas ná het opstaan mag u zelf de apparatuur van het lichaam verwijderen.

  • Het is belangrijk dat u de apparatuur de volgende dag vóór 8.30 uur inlevert bij de receptie in de centrale hal van Alrijne Ziekenhuis Leiden.

Uitslag

U kunt voor de uitslag van het slaaponderzoek een afspraak maken bij de arts van de polikliniek KNO. Dan wordt de uitslag van het onderzoek met u besproken.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen over uw afspraak of wilt u deze verzetten, belt u dan de polikliniek van uw behandelend arts. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze gerust aan de laborant van de polikliniek Neurologie/KNF, via telefoonnummer 071 582 80 56. De polikliniek KNO van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8051.