Afdelingen & Specialismen

Uw behandelend arts wil bij u een polysomnografie onderzoek laten verrichten. Met dit onderzoek krijgen wij informatie over de kwaliteit van uw slaap. Ook krijgen wij zo informatie over de diepte van uw slaap, de ademhaling, het zuurstofpercentage in uw bloed, bewegingen tijdens de slaap en eventueel snurken en ademstops. In deze folder geven wij meer informatie over dit onderzoek.

Afspraak

Wij verwachten u op ……………….………dag, ………………. - ………………. – 20………… om ……………… uur in

  • Alrijne Ziekenhuis Leiden, polikliniek Neurologie, routenummer 47
  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, polikliniek Neurologie, routenummer 126.

Waarvoor dient dit onderzoek?

Bij dit onderzoek worden tijdens uw slaap diverse metingen verricht. Zo worden de elektrische activiteit van uw hersenen, uw beenbewegingen en de bewegingen van de ogen gemeten. Ook worden er metingen gedaan van het zuurstofgehalte in het bloed, de ademhalingsbewegingen en de hartslag. Aan de combinatie van deze gegevens is te zien hoe de kwaliteit van de slaap is.

Wanneer mag u niet deelnemen aan dit onderzoek

Iedereen mag deelnemen aan dit onderzoek. Er zijn geen contra-indicaties (aanwijzingen dat een behandeling moet worden ontraden).


Wij verzoeken u om op de dag van het onderzoek geen slaapmedicatie in te nemen, tenzij hierover door de behandelend arts andere afspraken met u gemaakt zijn.Voorbereiding thuis

In verband met het aanbrengen van plakkers (elektroden) op de hoofdhuid, verzoeken wij u de dag vóór het onderzoek de haren te wassen. U mag daarna geen haarlak, gel of vet gebruiken.


Wij verzoeken u een nachthemd of een T-shirt mee te nemen waarin u die nacht kunt slapen. De meetapparatuur wordt over het T-shirt of nachthemd bevestigd. Enkele elektroden komen onder de kleding.


Voor dames: draag een prettig zittende BH die ’s nachts aan kan blijven of draag helemaal geen BH.


Gebruik voorafgaand aan het onderzoek niet te veel koffie, cola of andere cafeïnehoudende dranken. U mag op de dag en nacht van het onderzoek géén alcohol of verdovende middelen gebruiken.Het plaatsen van de meetapparatuur

Op de afdeling Klinische Neurofysiologie bevestigt de laborant alle meetapparatuur die voor de registratie nodig is.


Tijdens de registratie worden verschillende signalen gemeten:  • Hersenactiviteit (10 elektroden op uw hoofd)
  • Oogbewegingen (2 elektroden bij uw ogen)
  • Spierspanning ( 3 elektroden bij de kin)
  • Hartslag (2 elektroden op de romp)
  • Beweging (2 elektroden op de benen)
  • Ademhalingsbewegingen ( 2 rekbare banden om de borst en om de buik)
  • Luchtstroom (met een sensor in de neus)
  • Zuurstofgehalte van het bloed (met een sensor om de vinger)
De sensor in de neus en de sensor om de vinger bevestigt u thuis, vlak voordat u gaat slapen.

De laborant bepaalt met behulp van een meetlint en potlood, de plaatsen waar de elektroden op uw hoofd komen. Vervolgens ontvet de laborant deze plaatsen met een crème om de weerstand van de huid te verlagen. De elektroden worden op uw hoofd bevestigd met een speciale klei.

Het plaatsen van de meetapparatuur duurt ongeveer 30-45 minuten. In overleg met u maken we een afspraak voor de volgende dag om de meetapparatuur weer te verwijderen.
Na deze voorbereidingen mag u naar huis en thuis slapen.

somno


Bron: Somnomedics

Instructies voor thuis

U kunt niet baden of douchen in de meetperiode, omdat de apparatuur niet bestand is tegen water. Terwijl u slaapt worden de metingen verricht. Voor een betrouwbare registratie van de metingen is het nodig dat u minstens 5½ uur slaapt.

Verwijderen van de meetapparatuur

De volgende ochtend wordt u op de afgesproken tijd weer verwacht op de locatie waar het onderzoek is voorbereid. De meetapparatuur en de elektroden van het hoofd worden verwijderd. Dit verwijderen duurt ongeveer circa 15 minuten.

De uitslag

De registraties worden op een later tijdstip uitgelezen.
De neuroloog of aanvragend arts bespreekt de uitslag met u in een vervolgafspraak.

Verhindering

Bent u verhinderd, wilt u dit dan tijdig doorgeven via het telefoonnummer van de polikliniek Neurologie? Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de laborant of aan de baliemedewerker van de polikliniek.

De poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8056.