Afdelingen & Specialismen

U heeft met uw specialist afgesproken, dat u een slaapscopie laat verrichten. Bij dit onderzoek bekijkt de KNO-arts met een scoop (een flexibel kijkbuisje van vier millimeter in doorsnee met een lampje erin) de keel terwijl u slaapt door de narcose. U wordt voor enkele uren opgenomen op de afdeling Dagverpleging.

Doel

Door middel van dit onderzoek wordt bekeken op welke plaats in de keel de ademhaling wordt belemmerd. Hierdoor kan snurken en/of slaapapneu ontstaan. Het doel van een slaapendoscopie is te kijken welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Preoperatief spreekuur

Het kijkonderzoek vindt plaats onder narcose. Uw arts verwijst u naar het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog (POS). De anesthesioloog geeft u uitleg over de narcose en u krijgt informatie over het nuchter zijn. Meer informatie hierover leest u in de folder Preoperatief onderzoek. In overleg met uw arts wordt besloten of bloedverdunnende middelen tijdelijk moeten worden gestopt.

Voorbereiding thuis

De anesthesioloog heeft u verteld dat u voorafgaand aan het onderzoek nuchter moet zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten en drinken. Als uw maag bij het onder narcose brengen gevuld is, kunnen braakneigingen ontstaan. Dit kan vervelende complicaties veroorzaken. Vanaf middernacht (24.00 uur) voor de operatie mag u geen vast voedsel meer nemen, dus géén ontbijt. U mag wel blijven drinken tot 2 uur vóór de opname! Het drinken blijft beperkt tot 4 keuzemogelijkheden: water, heldere limonadesiroop, thee en koffie zonder melk. Dus: géén melkproducten, fruitsappen of koolzuurhoudende dranken en tenslotte ook géén snoepgoed. Eventuele medicijnen mag u altijd met een klein slokje water innemen tot uiterlijk 1 uur vóór het onderzoek.

Opname

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de receptie (hoofdingang). U wordt verwezen naar de afdeling Dagverpleging. Neem uw identiteitsbewijs, zorgpas en een actueel medicatieoverzicht mee.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Kort voor het onderzoek krijgt u van de verpleegkundige een 'premedicatie’: dit is een combinatie van medicijnen die ontspannend en voorbereidend werken. De afdelingsverpleegkundige vertelt u hoe laat het onderzoek plaatsvindt.

Het onderzoek

U wordt naar de operatiekamer gereden. Na het aanbrengen van een infuus, brengt de anesthesioloog u in narcose. De specialist verricht het kijkonderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Als het onderzoek klaar is, gaat u naar de uitslaapkamer (= verkoever). U blijft daar onder toezicht van verpleegkundigen totdat u goed wakker bent. U wordt dan teruggebracht naar de afdeling Dagverpleging. Wanneer u weer goed kunt drinken en plassen wordt het infuus verwijderd.

Na het onderzoek

U kunt na het kijkonderzoek wat last krijgen van keelpijn. Dit komt door het inbrengen van het kijkertje via uw keel. Deze pijn verdwijnt vanzelf binnen 24 uur.

Complicaties

Na het onderzoek kunnen zich complicaties voordoen. Gelukkig komen deze weinig voor. Mogelijke complicaties zijn: beschadiging van tanden of het ontstaan van wondjes onder de tong. Verder kunnen de kaakkopjes af en toe pijnlijk zijn.

Ontslag

U mag na het kijkonderzoek op dezelfde dag naar huis. Het is beter dat u niet alleen naar huis gaat, omdat u nog last kunt hebben van de narcose. Zorg er dus voor dat iemand u ophaalt.

Afspraak voor controle

Ongeveer een week na het kijkonderzoek krijgt u een (bel)consult. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken via het Afsprakenbureau, telefoonnummer 071 515 5543.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. De polikliniek KNO Alrijne Leiden heeft routenummer 17. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 19. De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 44. De polikliniek KNO van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8051. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.