Uw cardioloog heeft u voorgesteld een slokdarmechografie (TEE, Transoesofagaal echocardiogram) te laten verrichten. De cardioloog heeft u uitleg gegeven over het TEE onderzoek. In deze folder kunt u nalezen wat de arts u heeft verteld.

Algemene informatie

Met behulp van slokdarmechografie kan de arts zien hoe uw hart werkt. Bij de slokdarmechografie wordt niet de slokdarm bekeken, maar wordt via de slokdarm, door middel van geluidsgolven informatie verkregen over het hart. Dit ligt links vóór de slokdarm in de borstholte. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog, die wordt geassisteerd door een hartfunctielaborant. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en vindt plaats op de afdeling Hartbewaking (CCU, cardiac care unit). Dit onderzoek wordt alleen in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp uitgevoerd. Belangrijk: meldt u zich op tijd op de Hartbewaking (CCU), routenummer 370.

Voorbereiding

Nuchter zijn

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. U kunt uw medicatie innemen zoals u gewend bent. Nuchterbeleid: U moet minimaal 6 uur voor het onderzoek nuchter blijven. Dat wil zeggen dat u niets meer mag eten en drinken. Wel mag u met een slokje water uw medicatie innemen. Als u na 13.00 uur wordt behandeld, mag u op de ochtend voor de opname tot 7.00 uur een licht ontbijt nemen en een kopje thee of koffie. Met een licht ontbijt bedoelen wij: bijvoorbeeld 1 of 2 crackers of beschuitjes met zoet beleg; géén kaas of vleeswaren.

Belangrijk

: maaltijden die vet voedsel of vlees bevatten, vertragen de maagontlediging en zijn dus géén lichte maaltijd. Informatie voor diabetespatiënten Als u suikerziekte heeft, kunt u voor advies over uw medicatie contact opnemen met de diabetesverpleegkundige: telefoonnummer 071 582 8540.

Allergie

Als u een allergie heeft (met name Latex-allergie), meldt u dit dan bij de cardioloog.

Vervoer regelen U mag 24 uur na de sedatie ABSOLUUT niet zelf naar huis rijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen, aangezien de sedatie uw rijvaardigheid en reactievermogen kan beïnvloeden. Zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.

Zwangerschap

Bij dit onderzoek wordt soms contrastvloeistof gebruikt. Het is niet bekend of de contrastvloeistof schadelijk is voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger bent? Of geeft u borstvoeding? Geef dit aan ons door.

De dag van het onderzoek

Nadat u zich op de afgesproken dag en tijd bij de balie van de afdeling Hartbewaking heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, komt de hartfunctielaborant u ophalen. Let op: dit onderzoek vindt alleen plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.

Voorbereidingen voor het onderzoek

Sedatie

De Sedatie Praktijk Specialist treft voorbereidingen voor de sedatie en geeft u het sedatiemiddel. Alle informatie hierover vindt u op pagina 6 van deze folder.

Gebit

Als u een gebitsprothese of tongpiercing draagt, moet u deze uitdoen. Als u geen gebitsprothese draagt, komt er een bijtring om de echoscoop heen.

ECG

Als u plaats heeft genomen op de onderzoekstafel, wordt u aangesloten op het ECG apparaat. Hiermee bewaken wij uw hartritme.

Het onderzoek

Wij vragen u op de linkerzijde te gaan liggen. In die houding kan de echoscoop het gemakkelijkst worden ingebracht. De echoscoop is een slang met een doorsnede van ongeveer 1 cm. De cardioloog vraagt u de echoscoop als het ware in te slikken. Wanneer de top van het slang de slokdarm bereikt, krijgt u het gevoel te moeten kokhalzen. Dit gevoel is tijdelijk; als de echoscoop helemaal is ingebracht, heeft u hier minder last van. De echoscoop wordt in de slokdarm ingebracht, niet in de luchtpijp. U kunt dus normaal blijven ademhalen. Op het moment dat de echoscoop in uw slokdarm is ingebracht, maakt de cardioloog opnames van het hart. Daarbij brengt de cardioloog de echoscoop in verschillende posities. De ‘geluidskop’ van de echoscoop zendt door de wand van de slokdarm geluidsgolven uit en vangt deze weer op. De weefsels van het hart kaatsen een gedeelte van het geluid terug. De geluiden worden opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld. Op deze manier worden hartkamers, boezems en hartkleppen in beeld gebracht. Tijdens de echoscopie via de slokdarm kunt u last krijgen van speekselvorming. U kunt het speeksel gewoon laten weglopen; hiervoor wordt de kleding etc. afgedekt.

Betere beeldkwaliteit door contrastvloeistof

In sommige gevallen is contrastmiddel nodig om bepaalde gedeelten van het hart beter in beeld te krijgen. In dat geval brengen wij een infuus aan in uw (onder)arm. Wanneer dit nodig is, wordt dit met u besproken. Via het infuus spuiten we de vloeistof in.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen, verwijdert de cardioloog de echoscoop.

Weer naar huis

Als het onderzoek klaar is, wordt de toediening van de medicijnen gestopt. U blijft op de CCU om uit te slapen.

 • Op de CCU zijn verpleegkundigen aanwezig die uw bloeddruk, hartslag en ademhaling controleren. Zij zullen u verder verzorgen.

 • U mag 24 uur na de sedatie ABSOLUUT niet zelf naar huis rijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen, aangezien de sedatie uw rijvaardigheid en reactievermogen kan beïnvloeden. Zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.

Nazorg

Omdat uw keel na afloop nog verdoofd is, mag u het eerste uur na het onderzoek niet eten en drinken. Na een uur mag u een glaasje water proberen. Gaat dit goed en verslikt u zich niet, dan kunt u weer alles eten en drinken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek bespreekt uw cardioloog met u bij de poliklinische controle.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich op tijd meldt voor de afspraak. Bij verhindering graag tijdig (tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak) afzeggen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder en de informatie die u mondeling gekregen heeft nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden.

Bereikbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie

Leiden: routenummer 42 Leiderdorp: routenummer 105 Alphen aan den Rijn: routenummer 56 Telefonische bereikbaarheid (Leiden/Leiderdorp/Alphen a.d. Rijn): 071 582 8043 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur.

 • Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076

 • Afdeling Hartbewaking (CCU), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

 • Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

Heeft u vragen over de inhoud van uw onderzoek dan vindt u hiervoor een telefoonnummer met bereikbaarheid in uw uitnodigingsbrief.

Sedatie

Binnenkort ondergaat u een poliklinisch onderzoek of behandeling in het Alrijne Ziekenhuis. Uw behandelend arts heeft voorgesteld om dit onderzoek/deze behandeling te laten plaatsvinden onder sedatie.

Ons team

De sedatie wordt uitgevoerd door één van de Sedatie Praktijk Specialisten (SPS). Deze bewaakt uw veiligheid en comfort tijdens het onderzoek of de behandeling.

Wat is sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn, dit zorgt ervoor dat u een onplezierig of pijnlijk onderzoek beter kunt verdragen, meestal merkt u er helemaal niets van. Er worden bij sedatie twee soorten medicijnen toegediend via een infuusnaald in een ader van uw hand of arm. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een slaapmiddel (het sedativum) en een sterke pijnstiller (het analgeticum). Ook krijgt u extra zuurstof toegediend door een slangetje in de neus.

De effecten van sedatie

Het toedienen van sedatie en/of pijnstilling heeft de volgende effecten op uw lichaam:

 • Het bewustzijn wordt verlaagd door het sedativum waardoor u in slaap valt. U maakt het onderzoek/ de behandeling daardoor niet bewust mee.

 • De pijnprikkel wordt onderdrukt door het analgeticum: u voelt minder of geen pijn.

 • Uw reflexen, zoals ademen en slikken blijven intact. U bent in principe wekbaar; dit kunt u vergelijken met slapen. U bent dus niet onder narcose.

Aanmelding

Uw behandelend arts bespreekt met u de mogelijkheid om het onderzoek onder sedatie uit te voeren. Gaat u hiermee akkoord, dan meldt hij/zij u hiervoor aan bij het sedatieteam en wordt een telefonische afspraak gemaakt met één van de Sedatie Praktijk Specialisten. Wij vragen u een digitale vragenlijst in te vullen.

Screening

De Sedatie Praktijk Specialist neemt tijdens de telefonische afspraak de vragenlijst met u door en legt uit hoe de sedatie in zijn werk gaat. Omdat medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden is het voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u normaal gesproken gebruikt. Daarom krijgt u ook een telefonische afspraak met een apothekersassistent. Deze noteert welke medicijnen u gebruikt.

Voorbereiding op de dag van het onderzoek

Voor dit onderzoek onder sedatie is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u:

 • in de 6 uur voorafgaand aan het onderzoek of behandeling niets mag eten.

 • tot 2 uur voor de behandeling alleen nog heldere dranken mag drinken (water, thee, koffie zonder melk en limonade zonder prik). Let op: géén melkproducten, géén vruchtensappen, géén bouillon.

 • één uur voor de start van het onderzoek uw prémedicatie kunt innemen met een slokje water (waarvan u, indien nodig, een recept van uw behandelend arts heeft gekregen)

Als het onderzoek na 13.00 uur plaatsvindt, mag u vóór 7.00 uur ’s morgens nog een licht ontbijt nemen: thee, beschuit. Let op: geen melkproducten!

Vervoer naar huis

U mag na het onderzoek onder sedatie beslist niet zelf aan het verkeer deelnemen. Regel dus van tevoren dat iemand u na het onderzoek komt ophalen.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd en plaats in het ziekenhuis. U wordt naar de ruimte gebracht waar het onderzoek plaatsvindt. Daar wordt u door de Sedatie Praktijk Specialist aangesloten aan een bewakingsmonitor en er wordt gestart met de sedatie. Het onderzoek of de behandeling waarvoor u komt kan nu beginnen. De sedatiespecialist bewaakt uw bloeddruk, hartslag en ademhaling gedurende het onderzoek en blijft dus continu bij u.

Na het onderzoek

Als het onderzoek klaar is, wordt de toediening van de medicijnen gestopt. De Sedatie Praktijk Specialist brengt u naar de uitslaapkamer waar u snel weer zult ontwaken.Op de uitslaapkamer zijn verpleegkundigen aanwezig die uw bloeddruk, hartslag en ademhaling controleren. Zij zullen u verder verzorgen. Wanneer u goed wakker bent, mag u weer drinken en eten tenzij anders is afgesproken met uw behandelend arts. Ongeveer een uur na het onderzoek mag u onder begeleiding weer naar huis.

Leefregels en adviezen voor thuis

 • Neem op de dag van de sedatie geen ingrijpende en/of belangrijke beslissingen.

 • U mag na de sedatie niet zelf naar huis rijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen. De sedatie kan uw rijvaardigheid en reactievermogen beïnvloeden. Zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.

Vragen

Deze folder is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over de sedatie, stel ze dan gerust aan de Sedatie Praktijk Specialist, te bereiken via 071 582 8282, toestel 27373. Vragen en/of opmerkingen over het onderzoek of de behandeling zelf, kunt u het beste stellen aan de verpleegkundige/ behandelend arts van de betreffende polikliniek/afdeling. De gegevens vindt u in de folder over het betreffende onderzoek/behandeling.

Terug naar boven