Afdelingen & Specialismen

Bij u wordt een slokdarm-echografie (TEE, Transoesofagaal echocardiogram) gedaan. De cardioloog heeft u uitgelegd hoe dit onderzoek gaat. Bij dit onderzoek krijgt u een beetje slaapmiddel: sedatie. In deze folder kunt u nalezen wat de arts u heeft verteld.


In het kort

 • U krijgt een echo-onderzoek via de slokdarm. Zo wordt het hart zichtbaar.

 • Bij dit onderzoek krijgt u wat slaapmiddel.

  • U mag voor het onderzoek niet eten/drinken (= nuchter zijn).

  • Ook mag u daarna niet alleen naar huis gaan.

 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
 • Na het onderzoek blijft u op de afdeling Hartbewaking tot u weer goed wakker bent.

Algemene informatie

Met behulp van slokdarm-echografie kan de arts zien hoe uw hart werkt.
Bij de slokdarm-echografie bekijkt de arts niet de slokdarm zelf. Via de slokdarm krijgt de arts informatie over het hart. Dit gebeurt met een dunne slang: een echoscoop. De arts schuift de echoscoop in de slokdarm. De echoscoop stuurt geluidsgolven naar het hart. Het hart ligt links vóór de slokdarm in de borstholte. De geluidsgolven zijn op een beeldscherm te zien als beeld.

Het onderzoek wordt gedaan door een cardioloog, die wordt geassisteerd door een hartfunctielaborant.
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Hartbewaking (CCU, Cardiac Care Unit) van Alrijne in Leiderdorp.

Belangrijk: meldt u zich op tijd op de Hartbewaking (CCU), routenummer 370.

Voorbereiding

Belangrijk: nuchter zijn
Voor dit onderzoek onder sedatie is het belangrijk dat u nuchter bent: uw maag moet leeg zijn.
Dit betekent dat u:
 • in de 6 uur voordat het onderzoek plaatsvindt, niets mag eten.
 • tot 2 uur voor het onderzoek alleen nog heldere dranken mag drinken:
  • water,
  • thee en koffie zonder melk
  • limonade zonder prik.
Let op: u mag geen melkproducten, geen vruchtsappen, en geen bouillon drinken.
Informatie voor diabetespatiënten
Heeft u suikerziekte? Dan kunt u voor advies over uw medicijnen bellen met de diabetesverpleegkundige: telefoonnummer 071 582 8540.

Allergie
Heeft een allergie, bijvoorbeeld een Latex-allergie? Meldt u dit dan bij de cardioloog.

Vervoer regelen
U mag tot 24 uur na de sedatie ABSOLUUT niet zelf autorijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen. De sedatie kan invloed hebben op uw rijvaardigheid en reactievermogen. Zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.

Zwangerschap
Bij dit onderzoek wordt soms contrastvloeistof gebruikt. Het is niet bekend of de contrastvloeistof schadelijk is voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger bent? Of geeft u borstvoeding? Vertel het ons!

De dag van het onderzoek

Let op: dit onderzoek vindt alleen plaats in Alrijne in Leiderdorp.
U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de balie van de afdeling Hartbewaking. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de verpleegkundige u op. Zij bereidt u voor op het onderzoek.

Voorbereidingen voor het onderzoek

Sedatie

De Sedatie Praktijk Specialist bereidt de sedatie voor en geeft u het sedatiemiddel. Alle informatie hierover vindt u op pagina 6 van deze folder.

Gebit

Heeft u een gebitsprothese (kunstgebit) of tongpiercing? Dan moet u deze uitdoen. Als u geen gebitsprothese draagt, doen we een bijtring om de echoscoop.

U gaat op de onderzoekstafel liggen. Daarna sluiten wij u aan op het ECG apparaat. Hiermee bewaken wij uw hartritme. Tijdens het onderzoek meten wij ook uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed.
U krijgt een infuusnaaldje in uw hand of uw arm. Hierdoor krijgt u het slaapmiddel.

Het onderzoek

Wij vragen u om op uw linkerzijde te gaan liggen. Zo kan de cardioloog de echoscoop makkelijk in uw slokdarm schuiven.
De echoscoop wordt in de slokdarm ingebracht, niet in de luchtpijp. U kunt dus gewoon blijven ademhalen.

Als echoscoop in uw slokdarm ligt, maakt de cardioloog opnames van het hart. Daarbij legt de cardioloog de echoscoop op verschillende plekken in de slokdarm. De ‘geluidskop’ van de echoscoop zendt door de wand van de slokdarm geluidsgolven naar het hart en vangt deze weer op. De weefsels van het hart kaatsen een gedeelte van het geluid terug. De geluiden worden opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld. Op deze manier kan de cardioloog hartkamers, boezems en hartkleppen zien.

Tijdens de echoscopie via de slokdarm kunt u last krijgen van extra speeksel in de mond. U kunt het speeksel gewoon laten weglopen. We zorgen ervoor dat dit niet op uw kleding komt.

Betere beeldkwaliteit door contrastvloeistof

Soms is contrastmiddel nodig om bepaalde gedeelten van het hart beter te kunnen zien. Dan krijgt u een infuus in uw (onder)arm. Als dit nodig is, vertellen we u dat. Via het infuus spuiten we het contrastmiddel in.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen, verwijdert de cardioloog de echoscoop.

Weer naar huis

Na het onderzoek wordt ook de toediening van de medicijnen gestopt. U blijft op de CCU om uit te slapen.
 • Op de CCU zijn verpleegkundigen aanwezig die uw bloeddruk, hartslag en ademhaling controleren. Zij zullen u verder verzorgen.
 • U mag 24 uur na de sedatie ABSOLUUT niet zelf naar huis rijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen. De sedatie kan invloed hebben op uw rijvaardigheid en uw reactievermogen. Zorg ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.

De uitslag

Uw cardioloog bespreekt de uitslag van het onderzoek met u bij de controle op de polikliniek.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder en de informatie die u heeft gekregen nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden.

Bereikbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie
Leiden: routenummer 42
Leiderdorp: routenummer 105
Alphen aan den Rijn: routenummer 50

Telefoonnummer polikliniek Cardiologie (alle locaties): 071 582 8043Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur.
 • Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076
 • Afdeling Hartbewaking (CCU), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075
 • Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075

Heeft u vragen over de inhoud van uw onderzoek dan vindt u hiervoor een telefoonnummer in uw uitnodigingsbrief.

Sedatie


Binnenkort krijgt u een poliklinisch onderzoek of behandeling in Alrijne. Uw behandelend arts heeft voorgesteld om dit onderzoek/deze behandeling te doen onder sedatie.


Ons team

De sedatie wordt gedaan door één van de Sedatie Praktijk Specialisten (SPS). Deze bewaakt uw veiligheid en comfort tijdens het onderzoek of de behandeling.

Wat is sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn. Dit zorgt ervoor dat u een onplezierig of pijnlijk onderzoek beter kunt verdragen, meestal merkt u er helemaal niets van.

Er worden bij sedatie 2 soorten medicijnen toegediend via een infuusnaald in een ader van uw hand of arm.
Meestal wordt gebruik gemaakt van een slaapmiddel (het sedativum) en een sterke pijnstiller (het analgeticum). Ook krijgt u extra zuurstof toegediend door een slangetje in de neus.

De effecten van sedatie

Het toedienen van sedatie en/of pijnstilling heeft de volgende effecten op uw lichaam:
 • Het bewustzijn wordt verlaagd door het sedativum waardoor u in slaap valt. U maakt het onderzoek/ de behandeling daardoor niet bewust mee.
 • De pijnprikkel wordt onderdrukt door het analgeticum: u voelt minder of geen pijn.
 • Uw reflexen, zoals ademen en slikken blijven intact. U bent in principe wekbaar; dit kunt u vergelijken met slapen. U bent dus niet onder narcose.

Aanmelding

Uw behandelend arts bespreekt met u de mogelijkheid om het onderzoek onder sedatie uit te voeren. Gaat u hiermee akkoord, dan meldt hij/zij u hiervoor aan bij het sedatieteam en wordt een telefonische afspraak gemaakt met één van de Sedatie Praktijk Specialisten. Wij vragen u een digitale vragenlijst in te vullen.

Screening

De Sedatie Praktijk Specialist neemt tijdens de telefonische afspraak de vragenlijst met u door en legt uit hoe de sedatie gaat.

Omdat medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden is het voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u normaal gesproken gebruikt. Daarom krijgt u ook een telefonische afspraak met een apothekersassistent. Deze noteert welke medicijnen u gebruikt.

Voorbereiding op de dag van het onderzoek

Voor dit onderzoek onder sedatie is het belangrijk dat u nuchter bent.
Dit betekent dat u in de 4 uur voordat het onderzoek plaatsvindt, niets meer mag eten en drinken. Wel mag u met een slokje water uw medicijnen innemen.

Uw laatste maaltijd moet een lichte maaltijd zijn, bijvoorbeeld 1 of 2 crackers of beschuitjes met zoet beleg en een kopje thee of koffie (zonder melk). Neem geen kaas of vleeswaren.
Let op: neem ook geen melkproducten!

1 uur voor de start van het onderzoek kunt u uw premedicatie innemen met een slokje water (waarvan u, indien nodig, een recept van uw behandelend arts heeft gekregen).

Weer naar huis

U mag 24 uur na de sedatie ABSOLUUT niet zelf naar huis rijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen, aangezien de sedatie uw rijvaardigheid en reactievermogen kan beïnvloeden. Zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd en plaats in het ziekenhuis.
U wordt naar de ruimte gebracht waar het onderzoek plaatsvindt. Daar wordt u door de Sedatie Praktijk Specialist aangesloten aan een bewakingsmonitor en er wordt gestart met de sedatie.
Het onderzoek of de behandeling kan nu beginnen.
De sedatiespecialist bewaakt uw bloeddruk, hartslag en ademhaling gedurende het onderzoek en blijft dus continu bij u.

Na het onderzoek

Als het onderzoek klaar is, wordt de toediening van de medicijnen gestopt. U blijft op de CCU voor verdere bewaking. De verpleegkundigen meten uw bloeddruk, hartslag en zullen uw ademhaling controleren. Zij zullen u verder verzorgen. Wanneer u goed wakker bent, mag u weer drinken en eten tenzij anders is afgesproken met uw behandelend arts.
Ongeveer een uur na het onderzoek mag u onder begeleiding weer naar huis.

Leefregels en adviezen voor thuis

 • Neem op de dag van de sedatie geen ingrijpende en/of belangrijke beslissingen.
 • U mag na de sedatie niet zelf naar huis rijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen. De sedatie kan uw rijvaardigheid en reactievermogen beïnvloeden. Zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.

Vragen

Deze folder is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over de sedatie, stel ze dan gerust aan de Sedatie Praktijk Specialist, te bereiken
via 071 582 8282, toestel 27373.
Vragen en/of opmerkingen over het onderzoek of de behandeling zelf, kunt u het beste stellen aan de verpleegkundige/ behandelend arts van de betreffende polikliniek/afdeling.
De gegevens vindt u in de folder over het betreffende onderzoek/behandeling.