Afdelingen & Specialismen

Uw cardioloog heeft u voorgesteld een slokdarmechografie (TEE, Transoesofagaal echocardiogram) te laten verrichten. De cardioloog heeft u uitleg gegeven over het TEE onderzoek. In deze folder kunt u nalezen wat de arts u heeft verteld.


Algemene informatie

Met behulp van slokdarmechografie kan de arts zien hoe uw hart werkt. Bij de slokdarmechografie wordt niet de slokdarm bekeken, maar wordt via de slokdarm, door middel van geluidsgolven, informatie verkregen over het hart. Dit ligt links vóór de slokdarm in de borstholte.


Het onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog, die wordt geassisteerd door een hartfunctielaborant.Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en vindt plaats op de afdeling Hartbewaking (CCU, cardiac care unit). Dit onderzoek wordt alleen in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp uitgevoerd. Belangrijk: meldt u zich op tijd op de Hartbewaking (CCU), routenummer 370.Voorbereiding

Nuchterbeleid:

U moet minimaal 6 uur voor het onderzoek nuchter blijven. Dat wil zeggen dat u niets meer mag eten en drinken. Wel mag u met een slokje water de medicijnen innemen.Als u na 13.00 uur wordt behandeld, mag u 's ochtends tot 7.00 uur een licht ontbijt nemen en een kopje thee/koffie zonder melk. Met een licht ontbijt bedoelen wij: bijvoorbeeld 1 of 2 crackers of beschuitjes met zoet beleg; géén kaas of vleeswaren. Geen melkproducten innemen


Belangrijk: maaltijden die vet voedsel of vlees bevatten, vertragen de maagontlediging en zijn dus géén lichte maaltijd.Informatie voor diabetespatiënten

Als u suikerziekte heeft, kunt u voor advies over uw medicatie contact opnemen met de diabetesverpleegkundige, telefoonnummer 071 582 8849.Allergie

Als u een allergie heeft (met name Latex-allergie), meldt u dit dan bij de cardioloog.Zwangerschap

Bij dit onderzoek wordt soms contrastvloeistof gebruikt. Het is niet bekend of de contrastvloeistof schadelijk is voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger bent? Of geeft u borstvoeding? Geef dit aan ons door.De dag van het onderzoek

Nadat u zich op de afgesproken dag en tijd bij de balie van de afdeling hartbewaking heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, komt de hartfunctielaborant u ophalen.Voorbereidingen voor het onderzoek

Verdoving van de keel

De keel wordt verdoofd met een spray. Door deze spray krijgt u een dik gevoel in de keel dat ongeveer een uur aanhoudt. Tijdelijk heeft u minder controle over het slikken. Dit kan geen kwaad.Gebit

Als u een gebitsprothese of tongpiercing draagt, moet u deze uitdoen. Als u geen gebitsprothese draagt, komt er een bijtring om de echoscoop heen.ECG

Als u plaats heeft genomen op de onderzoekstafel, wordt u aangesloten op het ECG apparaat. Hiermee bewaken wij uw hartritme.Het onderzoek

Wij vragen u op de linkerzijde te gaan liggen. In die houding kan de echoscoop het gemakkelijkst worden ingebracht.


De echoscoop is een slang met een doorsnede van ongeveer 1 cm. De cardioloog vraagt u de echoscoop als het ware in te slikken. Wanneer de top van het slang de slokdarm bereikt, krijgt u het gevoel te moeten kokhalzen. Dit gevoel is tijdelijk; als de echoscoop helemaal is ingebracht, heeft u hier minder last van.


De echoscoop wordt in de slokdarm ingebracht, niet in de luchtpijp. U kunt dus normaal blijven ademhalen.


Op het moment dat de echoscoop in uw slokdarm is ingebracht, maakt de cardioloog opnames van het hart. Daarbij brengt de cardioloog de echoscoop in verschillende posities. De ‘geluidskop’ van de echoscoop zendt door de wand van de slokdarm geluidsgolven uit en vangt deze weer op. De weefsels van het hart kaatsen een gedeelte van het geluid terug. De geluiden worden opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld. Op deze manier worden hartkamers, boezems en hartkleppen in beeld gebracht.


Tijdens de echoscopie via de slokdarm kunt u last krijgen van speekselvorming. U kunt het speeksel gewoon laten weglopen; hiervoor wordt de kleding etc. afgedekt.Betere beeldkwaliteit door contrastvloeistof

Soms is contrastmiddel nodig om bepaalde gedeelten van het hart beter in beeld te krijgen. In dat geval brengen wij een infuus aan in uw (onder)arm. Wanneer dit nodig is, wordt dit met u besproken. Via het infuus spuiten we de vloeistof in.Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen, verwijdert de cardioloog de echoscoop. Als u een infuus heeft gekregen, wordt dit ook verwijderd.Weer naar huis

Als u zich goed voelt na het onderzoek mag u naar huis.Nazorg

Omdat uw keel na afloop nog verdoofd is, mag u het eerste uur na het onderzoek niet eten en drinken. Na een uur mag u een glaasje water proberen. Gaat dit goed en verslikt u zich niet, dan kunt u weer alles eten en drinken.De uitslag

De uitslag van het onderzoek bespreekt uw cardioloog met u bij de poliklinische controle.Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich op tijd meldt voor de afspraak.


Bij verhindering graag tijdig (tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak) afzeggen.Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder en de informatie die u mondeling gekregen heeft nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden.


Bereikbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie

Leiden: routenummer 42


Leiderdorp: routenummer 105


Alphen aan den Rijn: routenummer 50Telefoonnummer polikliniek Cardiologie (alle locaties): 071 582 8043Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur.
  • Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076
  • Afdeling Hartbewaking (CCU), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075
  • Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075
Heeft u vragen over de inhoud van uw onderzoek dan vindt u hiervoor een telefoonnummer met bereikbaarheid in uw uitnodigingsbrief.