Afdelingen & Specialismen

De uroloog heeft met u gesproken over een urodynamisch onderzoek. Een urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de functie van de lage urinewegen (de blaas en het afsluitmechanisme). Dit onderzoek noemen we ook wel een cystometrisch onderzoek of een blaasdrukmeting.Om dit onderzoek goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van de uroloog op en lees deze informatie goed door. Het kan zijn dat het onderzoek anders verloopt bij bijzondere omstandigheden. Dit zal de uroloog altijd met u bespreken.


Locatie

Dit onderzoek vindt plaats op de volgende locaties van Alrijne Ziekenhuis:


  • Locatie Leiden: routenummer 24
  • Locatie Alphen; routenummer 25

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is te achterhalen wat de oorzaak is van uw klachten bij het plassen. Urodynamisch onderzoek wordt verricht bij bemoeilijkt plassen (obstructie), ongewild urineverlies (incontinentie) of onduidelijke plasklachten.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de continentieverpleegkundige.

Voorbereiding thuis

Indien mogelijk komt u met een volle blaas naar het ziekenhuis. In het belang van het onderzoek is het wenselijk dat ontlasting enige uren voor het onderzoek heeft plaatsgevonden. U hoeft geen laxeermiddelen te gebruiken.
Het onderzoek kan tijdens de menstruatie gewoon plaatsvinden.
Als u snel last heeft van koude voeten, adviseren wij u sokken mee te nemen.
De uroloog of verpleegkundige heeft met u overlegd of u uw medicijngebruik (tijdelijk) moet wijzigen voor dit onderzoek.

Voorbereiding op de polikliniek

De verpleegkundige laat u uitplassen op een flow toilet welke de kracht van de straal meet. Hierna heeft zij een kort gesprek met u. Daarna trekt u de onderkleding uit en neemt u plaats op een speciale onderzoekstafel, met de benen in de beensteunen. Na reiniging met water van penis of schede, brengt de verpleegkundige een katheter in om het residu te meten. Dit is het restant urine na uitplassen.
Vervolgens brengt de verpleegkundige een drukkatheter aan. Deze is om de druk in uw blaas en plasbuis te meten.
De laatste katheter brengt de verpleegkundige aan via de anus in de endeldarm. Deze katheter meet de druk in de buik. De verpleegkundige vergelijkt de druk in uw buik met de druk in uw blaas.
Het inbrengen van de katheters is niet pijnlijk, maar kan wel een onaangenaam gevoel geven.
De verpleegkundige plakt de katheters met pleisters vast op uw huid. Rondom uw anus en op het rechter bovenbeen bevestigt de verpleegkundige enkele elektrodeplakkers. Deze plakkers registeren de activiteit van uw bekkenbodemspieren.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt in principe plaats in zittende houding. Via de katheter in de blaas wordt uw blaas gevuld met steriel water.
Tijdens het vullen meet de computer de druk in uw blaas. De drukkatheter in uw endeldarm meet de druk in uw buik. Tijdens het onderzoek vraag de verpleegkundige u op meerdere momenten naar het gevoel van aandrang. Ook zal zij tijdens dit onderzoek u vragen om krachtig te hoesten of te persen.
Vervolgens wordt de blaas verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke drang tot plassen heeft. Als u de plas echt niet meer kunt ophouden, dan stopt het vullen en plast u uit in een opvangbakje onder de behandeltafel, in principe met de onderzoekskatheter nog in.
In principe wordt het onderzoek twee keer achter elkaar gedaan. Daarvoor kunnen de ingebrachte katheters gewoon blijven zitten.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek hangt af van de klachten die u heeft. In het algemeen duurt het onderzoek ongeveer een uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek worden de katheters verwijderd en kunt u direct naar huis. Gebruik van uw auto of openbaar vervoer is geen probleem. U kunt last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen. Ook kunt u een verhoogde plasdrang hebben. Dit komt omdat uw plasbuis geïrriteerd is door de katheters. Deze klachten kunnen enkele dagen aanwezig blijven.
U hoeft zich hierover geen zorgen te maken.
In enkele gevallen treedt tijdelijk wat bloedverlies op via uw plasbuis. Wij adviseren u na het onderzoek extra te drinken.

De uitslag

Uw uroloog bespreekt met u de uitslag van dit onderzoek bij uw volgende polikliniekbezoek.

Controle

U krijgt van de secretaresse een controleafspraak mee.

Contact opnemen met de uroloog

Als u langdurig klachten houdt, pijn of koorts boven de 38,5 ºC heeft, neemt u dan contact op met uw uroloog.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek Urologie:
  • Leiderdorp (071 582 8060)
  • Leiden (071 517 8244)
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 – Urologie:
071 582 9019.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.