Uw afspraak

Wij verwachten u op de volgende tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp:datum: ………………………….…dag, ……….. - ………. - 20………tijd: ………………......... uurOp de afgesproken tijd meldt u zich bij:


De balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, Alrijne Ziekenhuis

Leiderdorp

, routenummer 173.


U kunt plaatsnemen in wachtkamer 4.Voorbereidingen

Belangrijk

 • Neem direct contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde als u overgevoelig bent voor lidocaïne met adrenaline (epinefrine).

Medicatie

 • Het onderzoek kan niet doorgaan als u bloedverdunners gebruikt, bijvoorbeeld Sintrom, Marcoumar, Ascal of Aspirine. Het gebruik van deze medicijnen dient u vijf dagen voor het onderzoek te stoppen. Uw behandelend arts zal u hierover instructies geven.
 • Neem één uur voor het onderzoek twee tabletten paracetamol à 500 mg in.

Overige voorbereidingen

 • Het is van belang dat u geen bodylotion gebruikt op de dag van het onderzoek.
 • Het is prettig om tijdens het onderzoek een makkelijk zittende broek te dragen en iets warms aan de voeten te hebben.
 • Neem een stevige bh mee: na het onderzoek moet de behandelde borst goed gesteund worden.
 • U mag niet zelfstandig naar huis, zorg dat iemand u op komt halen.U bent, in overleg met uw behandelend arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne Ziekenhuis voor een vacuüm biopsie van de borst.In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt en welke voorbereidingen nodig zijn.


Wat is nucleaire geneeskunde?

De BSGI scanner


De BSGI-scanner

Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme waarbij met behulp van radioactieve stoffen lichaamsfuncties in beeld worden gebracht. Een gammacamera 'leest' de straling van de radioactieve stof en zet deze om in een beeld.

Een nucleair geneeskundig onderzoek vindt plaats onder leiding van een nucleair geneeskundige en wordt uitgevoerd samen met Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB’er).

Wat is een vacuüm biopsie?

Naar aanleiding van de eerdere mammoscintigrafie van uw borst, is gebleken dat er een stukje borstweefsel nader moet worden onderzocht. Voor dit onderzoek neemt de nucleair geneeskundige onder plaatselijke verdoving enkele stukjes van het weefsel weg. Dit gebeurt met een speciale naald. Dit is een holle snijdende naald, die in principe maar één keer wordt ingebracht. Met behulp van een vacuümsysteem worden de stukjes weefsel in de naald gezogen. De stukjes weefsel die zijn weggehaald (biopten) gaan naar het laboratorium. Daar zal een patholoog-anatoom het weefsel onderzoeken.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek dient om een stukje borstweefsel uit de borst weg te nemen voor nader onderzoek in het laboratorium.

Zwangerschap/borstvoeding

Radioactieve stof kan schadelijk zijn voor uw (ongeboren) kind. Meld daarom vóór het onderzoek dat u zwanger bent of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding geeft. In overleg wordt besproken of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.

Overgevoeligheid voor de verdoving

U krijgt plaatselijke verdoving toegediend in de vorm van lidocaïne met adrenaline (epinefrine). In een heel enkel geval komt het voor dat mensen daar overgevoelig voor zijn. Deze overgevoeligheid kan zich bijvoorbeeld uiten bij tandarts behandelingen met verdoving. Als u weet dat u voor dit middel overgevoelig bent, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Er zal dan een ander verdovingsmiddel worden gebruikt.

Voorbereidingen

Belangrijk

 • Neem direct contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde als u overgevoelig bent voor lidocaïne met adrenaline (epinefrine).

Medicatie

 • Het onderzoek kan niet doorgaan als u bloedverdunners gebruikt, bijvoorbeeld Sintrom, Marcoumar, Ascal of Aspirine. Het gebruik van deze medicijnen dient u vijf dagen voor het onderzoek te stoppen. Uw behandelend arts zal u hierover instructies geven.
 • Neem één uur voor het onderzoek twee tabletten paracetamol à 500 mg in.

Overige voorbereidingen

 • Het is van belang dat u geen bodylotion gebruikt op de dag van het onderzoek.
 • Het is prettig om tijdens het onderzoek een makkelijk zittende broek te dragen en iets warms aan de voeten te hebben.
 • Neem een stevige bh mee: na het onderzoek moet de behandelde borst goed gesteund worden.
 • U mag niet zelfstandig naar huis, zorg dat iemand u op komt halen.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Leiderdorp, routenummer 173.

Het inspuiten van de radioactieve stof

Een MBB’er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de toedienruimte. Daar krijgt u een injectie met een radioactieve stof in een bloedvat van de arm.

Toestemmingsformulier

Na de injectie geeft de MBB’er u een informatie- en toestemmingsformulier. Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw geanonimiseerde medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Na het doorlezen van dit formulier kunt u zelf kiezen of u de toestemmingsverklaring ondertekent, dit is dus niet verplicht.

Wachttijd

De radioactieve stof heeft 5 minuten nodig om in het borstweefsel te worden opgenomen.

De biopsie

Er wordt gebruikgemaakt van de borst-specifieke gammacamera. Het onderzoek wordt zittend uitgevoerd. Uw borst komt op de gammacamera te liggen en wordt klemgezet zodat de borst niet kan verschuiven. De druk op uw borst kan in het begin vervelend aanvoelen, maar wordt snel minder. Vervolgens worden verschillende foto’s gemaakt om te bepalen waar de afwijking zich precies in de borst bevindt. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

Na deze foto’s krijgt u een lokale verdoving in de borst, op de plaats waar de biopsienaald zal worden ingebracht. Hierdoor is het wegnemen van het weefsel nagenoeg pijnloos.

De nucleair geneeskundige brengt vervolgens de biopsienaald in. Om te controleren of de naald op de juiste plek zit, worden opnieuw foto’s gemaakt. Indien dit het geval is, worden enkele stukjes weefsel weggenomen met de speciale holle naald onder vacuüm.

Zodra er voldoende weefsel is weggenomen, wordt er een clip van 2 mm in de borst achtergelaten. Deze clip, die zichtbaar is op de beelden van een MRI, echo- en mammografie, dient ervoor om later de plaats waar het biopt is weggenomen terug te kunnen vinden. Hierna wordt de naald weer uit de borst gehaald. Vervolgens wordt een mammogram gemaakt om de positie van de clip te controleren.

Het inbrengen van de biopsienaald, het maken van controle foto’s en het nemen van de biopsie duurt ongeveer 30 minuten. In totaal moet u ongeveer 60 minuten in dezelfde positie zitten.

Duur

Het gehele onderzoek duurt, inclusief de uitleg vooraf, de voorbereidingen en de nazorg ongeveer 75 - 90 minuten.

Na het onderzoek

De plaats waar de naald is ingebracht wordt 10 minuten goed aangedrukt. Daarna wordt een speciale pleister (zwaluwstaartje of Steristrips) op het wondje geplakt. Ook krijgt u een drukverband.

Weer naar huis

Als het goed met u gaat, mag u naar huis of terug naar de afdeling waar u bent opgenomen.
U mag niet zelfstandig naar huis, zorg dat iemand u komt ophalen.
De radioactieve stof verlaat vanzelf het lichaam.

Adviezen voor thuis

 • Het is verstandig om na het onderzoek rustig aan te doen; verricht geen zwaar werk en ga niet tillen.
 • De eerste nacht na het onderzoek moet u uw bh aanhouden om de borst extra steun te geven.
 • Zorg ervoor dat het drukverband 24 uur op zijn plaats blijft zitten.
 • De eerste 24 uur na het onderzoek mag u niet douchen.
  Na 24 uur mag u wel weer douchen, maar niet in bad. Droog na het douchen de pleister en de huid eromheen goed af met een deppende beweging.
 • U mag zelf de pleisters na vijf tot zeven dagen eraf halen.
 • Bij pijn kunt u zo nodig paracetamol innemen. Neem absoluut geen Aspirine! Aspirine is een bloedverdunnend medicijn, waardoor de kans op nabloeding groter is.
 • Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt, kunt u hier weer mee beginnen na overleg met uw behandelend arts.

De uitslag

De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek, waarna deze de resultaten doorgeeft aan uw behandelend arts.
De patholoog-anatoom heeft enkele dagen nodig om het weggenomen weefsel te bewerken en te bestuderen.
De controleafspraak bij uw behandelend arts is ongeveer één week na het onderzoek. Dan wordt de uitslag van het onderzoek met u besproken.

Aanvullende informatie over het gebruik van radioactieve stoffen

Halfwaardetijd

Bij dit onderzoek gebruiken we de radioactieve stof technetium. Deze stof heeft een halfwaardetijd van zes uur. Dit betekent dat iedere zes uur de helft van de nog aanwezige radioactiviteit verdwijnt. Na 24 uur is er vrijwel geen straling meer in het lichaam aanwezig.

Let op: Meetapparatuur op (lucht)havens kunnen deze straling waarnemen. Mocht u binnen 3 dagen na het onderzoek een reis met het vliegtuig of de boot hebben gepland, meld dit dan aan de MBB’er

Geen risico voor u of voor uw omgeving

De straling van technetium heet gammastraling. Gammastraling kan, net als veel andere soorten straling, schadelijk zijn voor de gezondheid. Het effect van gammastraling op mensen is hetzelfde als röntgenstraling. De dosis die u krijgt is zo laag mogelijk. Daardoor is de kans op schade klein. Mensen die tijdens of na het onderzoek bij u in de buurt komen, lopen geen enkel risico.

Verhindering tijdig doorgeven

De hoeveelheid radioactieve stof wordt per persoon berekend en besteld. Dit is ook afhankelijk van het tijdstip dat het wordt ingespoten. Het is dus van belang dat u op tijd aanwezig bent. Het is zeer kostbaar om een afspraak vlak van tevoren nog te wijzigen. Mocht het onderzoek om een bepaalde reden niet door kunnen gaan, geeft u dit dan minimaal 24 uur van tevoren aan ons door. Anders zijn wij genoodzaakt het wegblijftarief in rekening te brengen.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Het is belangrijk dat u duidelijke en juiste informatie heeft gekregen. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw behandelend arts, of u het onderzoek laat uitvoeren. Als u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust.
U kunt uw vragen ook telefonisch stellen op onderstaand telefoonnummer.
Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

Bereikbaarheid en telefoonnummer

De afdeling Nucleaire Geneeskunde Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 173.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is telefonisch te bereiken op 071 582 8036 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur).

Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is: 071 582 8071.

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.
Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze afdeling u graag te woord.