Corine en Demi namen de kijkers mee gedurende hun dagdienst op verpleegafdeling C4. De take-over begint 's morgens vroeg met de autorit naar het ziekenhuis, waarna de uitgifte van werkkleding volgt. De dag wordt gestart met het lezen van het elektronisch patiëntendossier (epd) en een overdracht. Na het omkleden in de sluis gaan we volledig beschermd de corona-afdeling op. De volgers keken mee met acute situaties waarbij assistentie nodig was en werden meegenomen in medicatierondes. Later op de dag volgde een overleg over het toedienen van extra zuurstof.

Aan het einde van de middag nemen de coördinerend verpleegkundige, secretaresse en teamleider de beddenstand door. Als laatst vindt de dag-evaluatie plaats. Dan is het tijd voor de avonddienst om aan te treden en kunnen de verpleegkundigen van de dagdienst hun werkkleding weer inleveren en naar huis!

Terugkijken? Bekijk de Instagram take-over: