Een patiënt die ongeneeslijk ziek is, heeft veel vragen en onzekerheden. Goede palliatieve zorg kan de kwaliteit van leven in de laatste fase verbeteren. Dagmar Zonneveld, onderdeel van het palliatief advies team, vertelt over haar werk: ‘Als een collega onze hulp inroept, gaan wij met de patiënt in gesprek. We bekijken de situatie vanuit de lichamelijke, psychische, sociale en existentiële kant. Dit bespreken we wekelijks in het multidisciplinaire overleg (MDO).’ Een MDO is een overleg waarin meerdere specialisten met verschillende achtergronden samen overleggen over patiënten. Hierdoor kan de zorg veel beter worden uitgevoerd, dan wanneer iedere arts een eigen plan maakt.

Maar wanneer komt palliatieve zorg ter sprake? Nathalie Matze, ook onderdeel van het palliatief team: ‘Er zijn verschillende momenten om hierover in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld bij een opname van een ongeneeslijk zieke patiënt met bepaalde klachten, of als iemand te horen krijgt dat hij nog een bepaalde levensverwachting heeft’.

Het advies van het palliatief team kan bij veel mensen zorgen voor rust. Dagmar: ‘Mensen willen alles doen om beter te worden, het is dan belangrijk om duidelijk te hebben wat iemand verwacht en hoopt’. We ondersteunen de patiënt en proberen thuis alles goed te organiseren.’