Mevrouw Xi* verlaat mijn spreekkamer na een lang en persoonlijk gesprek. Een nare scheiding met veel stress zorgt ervoor dat zij veel klachten heeft, zowel fysiek als emotioneel. Uitgebreid hebben we haar klachten en de verrichtte onderzoeken besproken. Zij is een van de eersten in ons centrum die gebruikmaakt van een eigen digitaal dossier, een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Hierin staan door haar ingevulde vragenlijsten over klachten en functies, rustmomenten, slaap, blaascontrole en ook medische gegevens uit het ziekenhuis zoals uitslagen van scans, bloed- en urineonderzoek. Gelukkig zijn er geen aanwijzingen dat de MS actief is. Mevrouw zegt erg te moeten wennen aan het invullen van vragenlijsten en vraagt zich af of dit alles  ten koste gaat van het contact wat wij hebben.

Ik hecht altijd veel waarde aan persoonlijk contact met mijn patiënten. Goede communicatie is de basis van een juiste diagnose en behandelplan. Toch geloof ik ook dat de inzet van digitale middelen (e-health) de zorg kwalitatief beter kan maken. We willen zo nauwkeurig mogelijk zicht op het ziektebeloop en de verschillende facetten daarin, patiënten optimaal regie en betrokkenheid geven en voorkomen dat patiënten onnodig naar het ziekenhuis moeten. Met dat doel in het achterhoofd zijn we in ons centrum de afgelopen jaren bezig geweest om gegevens vanuit een digitale omgeving voor patiënten (een zogenaamd PGO) uit te wisselen met gegevens vanuit ons ziekenhuis. Doordat patiënten zelf ook gegevens bijhouden ontstaat een completer beeld van de situatie. Zo hopen we nog beter op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen, nog beter in de tijd en op het individu afgestemd.

Maar ik deel de zorg die mevrouw Xi uit dat deze digitale middelen wel ten dienste moeten blijven staan van het persoonlijke contact. Kale objectieve digitale data geven de situatie weer. Maar welke keuzes we op basis van die feiten maken zijn blijft een persoonlijke beslissing, de stap van objectieve digitale feiten naar de subjectieve menselijke keuzes. Wat we willen is de computer laten doen waar hij goed in is. Data verzamelen en weergeven, standaard protocollen uitrollen, berekeningen doen. Daarmee wordt tijd bespaard en datakwaliteit verbeterd. Om de bespaarde tijd vervolgens te steken in verbetering van de te voeren gesprekken. Dus daar zeker niet minder maar méér tijd en aandacht aan besteden!

Mevrouw Xi was blij met de serieuze aandacht die we aan haar klachten hebben besteed. Ook merkt ze dat gebruik van haar PGO toch heeft geholpen om de diverse kanten van haar situatie onder het voetlicht te brengen. Het heeft ons allebei een completer beeld gegeven. Zoals met alle nieuwe ontwikkelingen moet je ergens beginnen en is het nog niet vlekkeloos. We zullen gaandeweg moeten doorontwikkelen maar ik ben overtuigd dat het ons uiteindelijk veel zal opleveren. Nu eerst draaien, dan verfraaien!

* De naam is gefingeerd