Doel van de patiënt

‘Wanneer een kwetsbare oudere patiënt een diagnose krijgt, kan het behandeldoel voor deze patiënt heel anders zijn dan bij een jongere patiënt’, vertelt Sjoukje. Om samen af te wegen wat de beste optie is voeren de patiënt, mantelzorger en ik - met behulp van een geriatrisch assessment en vragenlijsten - een uitgebreid gesprek. Vervolgens doen we een lichamelijk onderzoek om te beoordelen hoe fit de oudere is. We schatten de psychisch-sociale conditie in en of de patiënt voldoende kan herstellen van de voorgestelde behandeling. In het advies dat naar de verwijzer (arts binnen Alrijne) gaat staat wat de beste optie is, passend bij het behandeldoel van de patiënt. Zijn er nog andere mogelijkheden? Past een genezende (curatieve) behandeling? Of beter een palliatieve behandeling? Bij behandeldilemma’s is er multidisciplinair overleg met andere specialisten.’

Optimale conditie

‘Om het herstel vlotter te laten verlopen en de kans op complicaties te verkleinen is het belangrijk dat de patiënt in een zo optimaal mogelijke conditie komt vóór de behandeling of ingreep’, vervolgt Sjoukje. ‘Dit noemen we ook wel prehabilitatie. Samen met de fysiotherapeut en diëtist maken we hiervoor een plan en soms gaan patiënten binnen de geriatrische revalidatie pre-habiliteren.’

Tijdens de opname komen de verpleegkundig consulenten langs aan het bed en blijven het hele behandelproces betrokken. Zo kunnen zij - waar nodig - ook na de behandeling sturen op een goed behandelproces.