Waarom ouderen sneller vallen

Jantien: “Naar mate iemand ouder wordt, ontstaan er meer risico’s om te vallen. Bijvoorbeeld duizeligheid bij opstaan, beperkingen tijdens het bewegen. Mensen lopen soms slecht door pijn bij artrose of evenwichtsproblemen. Daarnaast is het gebruik van veel verschillende soorten medicijnen ook vaak een oorzaak.”

Corry: “ Er zijn ook nog andere risico’s. Dit zijn bijvoorbeeld gladde vloeren en rollend materiaal, zoals nachtkastjes en rolstoelen. Oudere mensen nemen zelf soms helaas ook teveel risico, door bijvoorbeeld met duizeligheid op een trapje te gaan staan.”

“De angst om opnieuw te vallen komt heel veel voor”  

“Een val kan zowel fysieke als mentale gevolgen hebben. Doordat veel ouderen lijden aan osteoporose (botontkalking), is een botbreuk een bekend gevolg”, vertelt Corry. De meest voorkomende botbreuk is een heupfractuur. Ook het optreden van functieverlies komt veel voor. Dit houdt in dat ouderen een stuk zelfstandigheid verliezen, waardoor iemand zichzelf niet meer kan aankleden of wassen.”

Jantien: “De angst om opnieuw te vallen is het meest voorkomende mentale gevolg. Het risico op opnieuw vallen is hierdoor groter, omdat ouderen mensen zich uit angst minder gaan bewegen.”

Wat kunnen ouderen zelf doen om vallen te voorkomen?

 “Wij adviseren oudere mensen zoveel te bewegen als mogelijk. Wandel, fiets, sport en doe oefeningen om uw botten en spieren te versterken. Daarnaast is het heel belangrijk om een veilig huis te creëren, zonder gladde vloeren en snoeren op de grond. Als laatst is het belangrijk om uw medicatie regelmatig te laten checken bij uw huisarts en uw huisarts altijd in te lichten wanneer u bent gevallen”, adviseert Jantien.

Corry: “In ons ziekenhuis proberen we er alles aan te doen dat de vloeren niet glad zijn en dat er leuningen aan de muren zijn bevestigd. Wij kunnen ook een rollator of loopkruk aanbieden, maar als u deze hulpmiddelen zelf heeft, neem deze dan vooral mee van huis als dit kan. Verder is het mogelijk om bij ons fysiotherapie en ergotherapie te volgen.”  

Meer informatie