Het urologisch/gynaecologisch spreekuur

U wordt gezien door zowel de uroloog als de gynaecoloog. Zij doen samen het spreekuur en onderzoek zodat u maar één keer hoeft te komen, en zodat zij direct kunnen overleggen. De gynaecoloog doet een gynaecologisch onderzoek en/of de uroloog eventueel een cystoscopie. Voorafgaand wordt u gezien door de continentieverpleegkundige.

Het gynaecologisch spreekuur

Ter verduidelijking van uw klachten stelt zij/hij eventueel aanvullende vragen. Vervolgens verricht de gynaecoloog een gynaecologisch onderzoek. Meestal wordt ook een gynaecologische echo verricht. Als er verder onderzoek nodig is, wordt dit met u besproken en een vervolgafspraak gemaakt.

Het urologisch spreekuur

De uroloog zal nog wat aanvullende vragen stellen. Soms verricht de uroloog ook een gynaecologisch onderzoek. Soms is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld een cystoscopie (blaasonderzoek), zodat duidelijk wordt wat er aan de hand is. Daarbij bekijkt de arts de binnenkant van de blaas, door middel van een dunne buigzame slang met een camera en een lichtje. Meer hierover leest u in de folder ‘blaasonderzoek (cystoscopie)’.

Voor mannen geldt dat de uroloog soms de prostaat wil onderzoeken. Dit gebeurt door een rectaal toucher (een onderzoek via de anus met behulp van een vinger).

Het kan zijn dat voorafgaand aan uw bezoek een flowmetrie meting moet worden gedaan. Dit houdt in dat u verzocht wordt om op een speciaal toilet te plassen, waarbij de plasstraal, de snelheid van de plasstraal en uw blaasinhoud worden gemeten. Daarna wordt aan de buitenzijde van uw buik met behulp van een echoapparaat gemeten of u de blaas helemaal heeft leeg geplast. Dit is een pijnloos en niet belastend onderzoek.

Het is bij de flowmetrie belangrijk dat u met een volle blaas op de afspraak komt!

Als er verder onderzoek nodig is, wordt dit met u besproken en een vervolgafspraak gemaakt.

Het maag darm lever arts (MDL-arts) en chirurgisch spreekuur

Als u wordt geadviseerd naar een mdl-arts te gaan, heeft deze aanvullende informatie nodig, voordat hij u kan onderzoeken of een diagnose kan stellen. U krijgt hiervoor een aparte vragenlijst over ontlastingsproblematiek. Deze ontvangt u samen met de afspraak die u toegestuurd krijgt.
Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen en in de retourenvelop aan ons terug te sturen. Het kan zijn dat de MDL-arts naar aanleiding van het eerste polibezoek aanvullend onderzoek voor u afspreekt, bijvoorbeeld op de endoscopie afdeling.

Bij uw eerste polikliniekbezoek aan de mdl-arts, zal hij/zij een algemeen onderzoek doen door uw buik te onderzoeken, eventueel gevolgd door een rectaal en bij de vrouw ook door een vaginaal onderzoek. Als er onderzoeken zijn gedaan, bespreekt de arts deze met u.

Casemanager colon care

Wat kunt u van de colon care verwachten?

 • Lifestyle adviezen, zoals voeding, beweging, intoxicaties
 • Evaluatie ontlastingspatroon
 • Doornemen gebruik laxantia en diarree remmers
 • Uitleg continentiemateriaal en meegeven proefpakket
 • Uitleg darmspoelen en informatiefolder meegeven
 • Meegeven ontlasting dagboek

Het bekkenfysiotherapeutisch spreekuur

De bekkenfysiotherapeut zal een inwendig bekkenbodemspierfunctie onderzoek doen. Zij beoordeelt de werking van de bekkenbodemspieren: de kracht, mate van ontspanning en coördinatie. Hierdoor wordt duidelijk of er een relatie is tussen de werking van de bekkenbodem en uw klacht(en).

De seksuoloog

De seksuoloog NVVS (geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie) is gespecialiseerd in de behandeling van seksuele problemen die ontstaan zijn tijdens of na een (chronische) ziekte of ten gevolge van een medische behandeling of ingreep. Zij richt zich op zowel de lichamelijke als de psychische aspecten van seksuele problemen en biedt gerichte hulp.

Continentieverpleegkundige

Wat kunt u van de continentieverpleegkundige verwachten?

 • Anamnese afnemen tijdens het bekkenbodemspreekuur
 • Lifestyle adviezen
 • Bespreken plasgedrag
 • Bespreken plaslijst
 • Uitleg incontinentiemateriaal en adviseren omtrent juiste materiaal
 • Katheteriseren / zelf katheteriseren aanleren
 • Vervolg onderzoeken en afspraken maken

 

 

Terug naar Bekkenbodemcentrum
Terug naar Bekkenbodemcentrum
Terug naar boven