Samenwerkingen in Nederland 

 • LUMC
  Medisch specialisten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden verwijzen patiënten met MS naar het MS-centrum van Alrijne. De neurologen van het Alrijne.
 • Eerstelijns MS netwerk
  De zorgverleners van het Alrijne MS-centrum werken nauw samen met het revalidatiecentrum, en ergotherapeuten, fysiotherapeuten, psychologen, en psychiater in de eerstelijn. Er is een zorgzoeker waar u de dichtstbijzijnde eerstelijns therapeut uit het MS netwerk kunt vinden. De zorgverleners uit het MS-netwerk (van binnen en buiten het ziekenhuis) komen twee keer per jaar bijeen.
 • VUMC
 • Nieuw Unicum
 • NMSF
 • MSVN

Samenwerkingen in Alrijne

 • Fysiotherapie/ Ergotherapie
  Jaarcheck: U krijgt de mogelijkheid om jaarlijks een uur door de fysiotherapeut en ergotherapeut onderzocht te worden om uw (arm-, been-, balans-, loop-) functie gestandaardiseerd vast te leggen, zodat verbeteringen of verslechteringen inzichtelijk zijn en meer grip op het ziektebeloop verkregen wordt. Ingeval van gebruik van hulpmiddelen wordt gekeken of deze op de juiste manier worden ingezet en evt aanpassing of uitbreiding behoeven. Om de belasting/tijdsinvestering voor u zoveel mogelijk te beperken wordt u in dezelfde sessie door de fysiotherapeut en ergotherapeut onderzocht.

  Oefentherapie: Continue oefentherapie kan in het ziekenhuis geboden worden maar wordt meestal dichtbij huis, door een fysiotherapeut uit het MS netwerk verzorgd.

  Bekkenbodemtherapie:

 • Diëtetiek

 • Revalidatiearts

 • Urologie
  Voor patiënten met klachten van de blaas is er een intensieve samenwerking met twee van onze urologen. Twee wekelijks is er een gezamenlijke patiënten bespreking (multidisciplinair overleg) waardoor de lijnen kort en de behandeldoelen afgestemd worden. 

 • MDL
  Voor patiënten met klachten van het maagdarmkanaal is er een intensieve samenwerking met de bekkenbodem fysiotherapeuten en de MDL artsen. Laagdrempelig wordt meegekeken wat aan de symptomen gedaan kan worden, ook in een korte lijn naar de in het bekkenbodem team betrokken chirurg.

 • Gynaecologie
  In geval van een zwangerschapswens, waarbij vragen met betrekking tot vruchtbaarheid, medicatie gebruik en zwangerschap, en bevalling en periode na de bevalling kunnen patiënten verwezen worden naar het fertiliteit spreekuur van de in het MS team betrokken gynaecoloog.

 • Oogheelkunde
  Aangezien de oogzenuw ook bij MS betrokken kan zijn en voor bepaalde medicamenten oogheelkundige controle nodig is, zijn 2 oogartsen bij het MS team betrokken.

 • Cardiologie
  Voor een van de medicamenten is cardiale monitoring de dag van start nodig. Om deze reden zijn 2 cardiologen bij het MS team betrokken.

 • Medische Microbiologie
  Aangezien verschillende MS medicamenten het afweersysteem beïnvloeden kan de vatbaarheid voor bepaalde infecties veranderen. Ook heeft dit consequenties voor het wel of niet veilig kunnen toedienen van bepaalde vaccinaties. Om deze reden is er geregeld contact tussen neuroloog en medisch microbioloog.

 • Sportgeneeskunde
  Voor patiënten die behoefte hebben aan begeleiding bij het opbouwen van hun conditie kan een verwijzing naar de sportarts zinnig zijn. Deze stelt op basis van uw persoonlijke hart- en longfunctie een programma samen om de conditie op te bouwen.
Terug naar MS-centrum
Terug naar MS-centrum
Terug naar boven