Gelukkig weten vrouwen ook steeds meer over de behandeling van borstkanker, onder meer door de media-aandacht die er voor is. Anneke vindt dat alleen maar goed. “1 op de 8 vrouwen maakt een keer in haar leven borstkanker door. En veel vrouwen kennen iemand in haar eigen omgeving die ermee te maken heeft gehad. “Ik vind het leuk dat vrouwen steeds meer weten over borstkanker en mondiger zijn nu. Ik kan hen dan de stand van de wetenschap toelichten en zo transparant mogelijk de mogelijkheden voor behandeling schetsen. Ik geef bijvoorbeeld vaak het verslag van de artsenbespreking mee. Samen beslissen wordt steeds belangrijker. De meeste vrouwen willen dat ook graag. Sommigen weten al direct wat ze willen, anderen hebben tijd nodig om er even over na te denken. Dat kan uiteraard ook.”

Innovaties

Het zijn intrigerende en intensieve gesprekken. Samen met de innovaties op het gebied van de behandeling van borstkanker maakt dat het vak zo mooi, aldus Anneke. “Ik denk dat 85-90 % van de vrouwen nu volledig herstelt van borstkanker. Dat wil zeggen, dat ze kunnen werken, sporten en het huishouden kunnen doen. Soms misschien met wat aanpassingen, maar over het algemeen is er dus een goed vooruitzicht.”

De ontwikkelingen in de behandeling van borstkanker gaan snel. Er zijn nu 8 typen borstkanker bekend, waarnaar verder onderzoek wordt gedaan. “Straks kunnen we nog beter samen met de patiënt kijken welke behandeling wel of niet nodig is. De bijwerkingen daarvan worden ook steeds minder. We hoeven bijvoorbeeld steeds minder vaak lymfeklieren weg te halen omdat we eerst chemotherapie geven of juist gaan bestralen. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden om borsten te reconstrueren (opnieuw ‘te maken’). We weten uit onderzoek dat borstsparende operaties net zo goed zijn als borstverwijderende operaties. Dus proberen we dat vaker te doen. Ik opereer dan vaak samen met een plastisch chirurg, waarbij ik eerst het zieke weefsel weghaal en de plastisch chirurg daarna tijdens dezelfde operatie eigen weefsel in de borst terugplaatst.”

Samen

Samenwerken is een sleutelwoord bij de behandeling van borstkanker. “Door intensief samen te werken –binnen Alrijne maar ook met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het LUMC- verhogen we de kwaliteit. De radioloog in Alrijne adviseert mij bijvoorbeeld op basis van zijn expertise zodat ik beter kan opereren. Daarnaast hebben we twee keer per week een video-conferentie met collega’s in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda waar we mee samenwerken én waardoor we gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Bij dat overleg schuiven tal van specialismen aan: de oncoloog (arts gespecialiseerd in kanker), patholoog (arts die weefsel onderzoekt), chirurg, radioloog, nucleair geneeskundige, plastisch chirurg, bestralingsarts (uit het LUMC) en de casemanager. De casemanager is de verpleegkundige die het vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en een deel van de begeleiding doet.

Direct door naar bestralingsarts

In Alrijne kunnen patiënten die na een operatie voor controle komen (nadat de patholoog al het verwijderde weefsel heeft bestudeerd), zo nodig direct door naar de bestralingsarts en de oncoloog. Anneke Zeillemaker heeft er twee jaar aan gewerkt om dit mogelijk te maken, naar haar weten een vrij unieke werkwijze. “Vroeger dachten we altijd dat mensen eerst thuis de klap moesten verwerken, maar tegenwoordig zien we ook dat het juist goed is om direct duidelijkheid te geven en antwoorden te geven op de vele vragen die er zijn. Hierdoor kan ook het behandeltraject direct in gang gezet kan worden en dat is natuurlijk in het voordeel van de patiënt.”

Borstkanker, een Samen+ behandeling

Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda werken op het gebied van borstkanker nauw samen onder de noemer Samen+. De patiënt staat daarbij centraal. Door kennis en ervaring te bundelen wordt de kwaliteit van de zorg voor patiënten met borstkanker verder verbeterd. Elke patiënt wordt door een speciaal behandelteam van specialisten uit beide ziekenhuizen besproken zodat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Zo weten vrouwen snel waar ze aan toe zijn en krijgen ze de beste zorg en zo veel mogelijk dichtbij huis.

Terug naar boven