Wanneer u een verminderde nierfunctie heeft en/of teveel eiwit in de urine kunt u voor nader onderzoek terecht op de Nieranalyse- en adviespolikliniek. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Op de polikliniek volgt u een uitgebreid onderzoeksprogramma (screening): een gesprek met de nefroloog (nierspecialist), een uitgebreide bloeddrukmeting, bloed- en urineonderzoek, een echografie van de nieren en een hartfilmpje (ECG). Na de analyse en diagnose krijgt u behandeladviezen van de nefroloog. Daarmee gaat u terug naar uw huisarts of specialist. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Ook kan het zijn dat u onder controle blijft bij de nefroloog.

Terug naar boven