Verder vinden op de polikliniek Ouderengeneeskunde onderzoeken en behandelingen plaats, waarvoor we u niet in het ziekenhuis hoeven op te nemen. Onze specialisten Ouderengeneeskunde (geriaters) werken samen met een team dat gespecialiseerd is in kwetsbare ouderen. Dit team bestaat naast de geriater uit een verpleegkundig specialist en verpleegkundigen. Als dat nodig is, betrekken we maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten of een casemanager dementie bij uw behandeling. Uw geriater coördineert alle onderzoeken en behandelingen. Uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven staan bij ons hoog in het vaandel.

Terug naar boven