Het herstelprogramma dat patiënten op de unit doorlopen, sluit naadloos aan bij het revalidatieprogramma in Verpleeghuis Leythenrode of de thuissituatie. Binnen de unit werken de vakgroepen chirurgie, orthopedie en ouderengeneeskunde (klinische geriatrie) nauw met elkaar samen.

Voorbereidend gesprek

Voorafgaand aan de operatie bespreken we met u en uw naaste wat er gaat gebeuren en stellen we u vragen om  een goed beeld te krijgen van uw (medische) situatie. Zo kunnen we direct na uw operatie inspelen  op uw persoonlijke situatie en op wat u nodig heeft. Het doel van deze aanpak is om uw herstel te optimaliseren en complicaties te voorkomen. 

Zorg na de ziekenhuisopname

Wanneer blijkt dat u na ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig heeft, helpen we u en uw naaste deze zorg goed te organiseren. 

Terug naar boven