Als u voordat u naar huis gaat nog moet revalideren, zijn er verschillende revalidatiemogelijkheden. U kunt onder andere terecht terecht bij de revalidatieafdeling van Alrijne. Daar werkt een team van artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een psycholoog en activiteitenbegeleider samen om u zo goed mogelijk te begeleiden. 

Voorbereidend gesprek

Voorafgaand aan de operatie bespreken we met u en uw naaste wat er gaat gebeuren en stellen we u vragen om  een goed beeld te krijgen van uw (medische) situatie. Zo kunnen we direct na uw operatie inspelen  op uw persoonlijke situatie en op wat u nodig heeft. Het doel van deze aanpak is om uw herstel te optimaliseren en complicaties te voorkomen. 

Zorg na de ziekenhuisopname

Wanneer blijkt dat u na ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig heeft, helpen we u en uw naaste deze zorg goed te organiseren. 

Terug naar boven