De meest voorkomende longziekten zijn obstructief longlijden (astma en COPD), longkanker en longontstekingen. Ook het slaapapneu syndroom komt regelmatig voor (snurken).

Terug naar boven