Persoonlijke gegevens patiënt
Gegevens behandeling
Poliklinisch dossier: * Gegevens van uw bezoek aan de polikliniek(en) in Alrijne Ziekenhuis.


Klinisch dossier * Gegevens van uw opname(s) in Alrijne Ziekenhuis.


Indien aanvraag dossier voor minderjarige
Tot 12 jaar: wettelijk vertegenwoordiger mag zelfstandig dossier opvragen | 12 – 16 jaar: minderjarige moet mee ondertekenen | 16 jaar+ : zelfstandig recht op kopie dossier.
Ontvangen van het dossier
Hoe wilt u het dossier ontvangen? *

 

Terug naar boven