Gespecialiseerde dagopvang kan structuur en een zinvolle invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken van je naaste met dementie. Tegelijkertijd krijg jij als mantelzorger tijd voor jezelf. De zorg voor je naaste kan met dagopvang één of meerdere dagdelen per week worden overgenomen. Hoe wordt dat geregeld en wat houdt het in?

Kleinschalig wonen is een woonvorm voor je naaste met dementie, die zoveel mogelijk op thuis lijkt. Herkenbaarheid, huiselijkheid en privacy zijn hier belangrijke uitgangspunten. De betrokkenheid van partners, kinderen, andere familieleden en vrienden speelt een grote rol in de zorg voor je naaste. Kleinschalig wonen binnen een groot verpleeghuis is ook mogelijk.

Er is volop gelegenheid tot vragen stellen.

Praktische info

De “kroegbazen” Marijke Kleijn en Joke Vos heten u op donderdag 17 mei van harte welkom in SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden.

De zaal is open om 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur. 

De muziek wordt die avond verzorgd door The Netz.

Meer informatie

Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het Alzheimer Café Leiden e.o.

Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken.

 

 

 

 

 

Terug naar boven