Contact is essentieel. Laat dus actief weten dat je naaste met dementie niet vergeten wordt! Kan je niet op bezoek? Zorg dan voor voldoende alternatieve contacten en bezigheden. Bel vaker, stuur een sms'je, stuur een mooie kaart of laat (klein)kinderen een tekening maken. Kijk of je via WhatsApp of Skype kunt videobellen. Bijvoorbeeld met de (klein)kinderen, zodat je naaste ook contact met hen houdt.

Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest willen graag contact houden met de bezoekers, thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, meldt u dan aan met een mail naar contact@alzcafeleiden.nl

Voor wie behoefte heeft aan een gesprek, of een luisterend oor is er de Alzheimer telefoon. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur gratis bereikbaar op 0800-5088.

Veel tips hoe om te gaan met mensen met dementie tijdens corona staan op dementie.nl

Terug naar boven