De regionale afdeling van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland organiseert een inloopochtend in samenwerking met Alrijne Ziekenhuis. Deze vindt plaats op dinsdag 1 mei a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in wachtkamer 1, van de polikliniek neurologie (route 47) van Alrijne Ziekenhuis Leiden.

Bij Multiple Sclerose, kortweg MS, werken bepaalde lichaamsfuncties niet meer optimaal. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals verlammingen, geheugenstoornis, slecht zien en vermoeidheid. De ziekte verloopt bij iedereen anders en kan zeer ingrijpend zijn voor zowel de persoon zelf als voor de mensen in zijn of haar omgeving.

Tijdens de inloopochtend staan vrijwilligers klaar voor MS patiënten, hun partners, kinderen, ouders of andere belangstellenden om informatie te geven, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Terug naar boven