Heel vaak wordt bij parkinsonpatiënten de nadruk op de motorische symptomen gelegd. De neuropsychologische aspecten worden echter vaak onderbelicht. Een beter begrip voor een veranderend gedrag is voor zowel de patiënt als de partner of mantelzorger vaak verhelderend en de communicatie kan hierdoor verbeteren. Er is langzaam een nieuwe en andere relatie ontstaan en dit vergt ook een andere manier van met elkaar omgaan.

Meer informatie 

Iedere vierde woensdag van de maand en is er een informele bijeenkomst waar mensen met Parkinson, partners, mantelzorgers en andere betrokkenen elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien staan er regelmatig informatieve presentaties op het programma.

Terug naar boven