Alrijne Ziekenhuis verzorgt voor zijn medewerkers en ketenpartners op 15 juni 2017 een symposium over de opvang van slachtoffers van een terroristisch aanslag. De vraag of de gezondheidszorg in Nederland - en specifiek die in regio Hollands Midden - voorbereid is op dergelijke grote calamiteiten en hoe de zorg hierop kan anticiperen staat hierbij centraal.

Het symposium is bedoeld voor medewerkers van de ziekenhuizen binnen Alrijne Zorggroep en ketenpartners in veiligheidsregio Hollands Midden die te maken kunnen krijgen met de opvang van slachtoffers van een terroristische aanslag. Ook deelnemers vanuit de omliggende veiligheidsregio’s zijn van harte welkom.

Terug naar boven