Wat is bewegen met “Doctor Beat”?

Doctor Beat gebruikt muziek met een uitgekiende duidelijke ritmische stimulans. De ritmische puls in de muziek, zoals wij die bijna automatisch meetikken, is versterkt. Zowel de melodie, als de slagwerk begeleiding accentueert de puls, de ‘beat’ in de muziek.

Ook zijn die versterkingen van de ritmiek afgestemd op de bewegingsoefeningen, zodat de vorm van de beweging, het begin en het eind van de beweging en het tempo van de beweging hoorbaar zijn in de muziek. De muziek van Doctor Beat ondersteunt maximaal de gesuggereerde bewegingen.

Wanneer een ritme goed opgenomen is in onze hersenen, kunnen wij gemakkelijk(er) een nieuwe beweging starten. Op deze manier synchroniseren onze hersenen aan het externe ritme van Doctor Beat. Het ritme vergemakkelijkt dus het bewegen. Bij de bewegingen hoort ook een werkboek zodat bewegingen ook thuis of in groepsverband kunnen worden uitgevoerd.

De bijeenkomst is van 14:00 tot 16:30 uur, inloop vanaf 13:30 uur. En de toegang is gratis.

Terug naar boven