• Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 7 minuten.
  • Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Artsen of verpleegkundigen weten dus niet wie de vragenlijst heeft ingevuld. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen. Hier zijn duidelijke afspraken over gemaakt met de partij die ons helpt met het onderzoek. Uw antwoorden worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Hoe vaak krijg ik een uitnodiging voor een vragenlijst?

Per bezoek aan het ziekenhuis krijgt u één uitnodiging gemaild. Ook als u bij meerdere specialismen bent geweest. Als u vaker in Alrijne komt, dan nodigen we u maximaal één keer per half jaar uit.

Wat als ik niet wil dat mijn e-mailadres wordt gebruikt?

We gebruiken uw e-mailadres alleen als u hier toestemming voor geeft. Wilt u zonder e-mailadres meedoen, dan kunt u op de polikliniek of afdeling een papieren vragenlijst vragen.

Ik vind het lastig om online een vragenlijst in te vullen.

Ook dan kunt u vragen om een papieren vragenlijst op de polikliniek of afdeling.

Doen alle specialismen mee?

Tijdens de testfase doen enkele poliklinieken en afdelingen mee. Daarna breiden we uit met meerdere afdelingen. Een digitaal onderzoek werkt niet voor alle afdelingen prettig. Daar krijgt u een papieren vragenlijst.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met marketing & communicatie: patientervaring@alrijne.nl

Terug naar boven