Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 40.000 mensen getroffen door een beroerte (of Cerebrovasculair Accident (CVA)). Daarvan worden er meer dan 1000 opgenomen in Alrijne Ziekenhuis en het LUMC.

Een beroerte komt meestal plotseling en iemand die erdoor wordt getroffen, heeft een lang en intensief behandel- en hersteltraject voor de boeg. De zorginstellingen in deze regio die zich richten op de behandeling van en de revalidatie na een beroerte, werken intensief samen in het zogenaamde CVA-netwerk. Zij vragen jaarlijks op deze dag aandacht voor de beroerte door middel van informatiestands in de ziekenhuizen en de revalidatie-instellingen. Dit jaar is dat door de Corona-crisis helaas niet mogelijk.

Toch willen de betrokken zorginstellingen ook nu aandacht vragen voor de beroerte, en wel door onderstaand kaartje breed te verspreiden.

Neuroloog Christa Benit werkt in Alrijne Ziekenhuis: “Bij klachten die duiden op een beroerte, zoals een scheve mond, verwarde spraak en lamme arm, maar ook dubbelzien, blindheid aan één kant, evenwichtsstoornissen, duizeligheid, verlamming aan één been of plotselinge ernstige hoofdpijn, moet direct 112 worden gebeld. Het is belangrijk dat mensen met deze klachten snel gezien worden door een arts. Als we niets doen sterven er namelijk iedere minuut miljoenen zenuwencellen af. Iedere minuut telt! ’Time is brain’, zeggen we zelf altijd.”

“Ook in deze Corona-tijd is het belangrijk dat men 112 belt”, vervolgt Benit. “We zien nu dat mensen zich bezwaard voelen om hulp te vragen of bang zijn om een beroep te doen op het ziekenhuis. Toch is het belangrijk te bellen. We hebben liever dat men bij twijfel al belt dan dat men niet belt. Want liever te vroeg gebeld dan te laat, waarbij er schade is die niet meer herstelt.”

Naast het belang van snelle actie, is er ook aandacht voor het voorkomen van een beroerte. Benit: ”Het is belangrijk om de bloedvaten gezond te houden. Voorkom een hoge bloeddruk en laat bij een bezoek aan de huisarts je bloeddruk eens nameten. Niet roken en niet drinken, en uiteraard gezond eten en beweging, helpen ook om de kans op een beroerte te verlagen!”

Terug naar boven