Bezoekregeling: 1 bezoeker

  • Er is één unieke bezoeker per dag welkom. Er mag niet tussendoor gewisseld worden.
  • Deze bezoeker mag maximaal één uur aanwezig zijn.
  • Het uur bezoek is mogelijk tussen 16.00 – 20.00 uur.
  • Voor een aantal afdelingen gelden andere bezoektijden. Ook is er een uitzondering voor patiënten die terminaal ziek zijn.
  • Doe vooraf de coronacheck.

  • Afdelingen die al een aangepaste regeling hebben behouden deze (Moeder- en Kindcentrum, GTU, Kind- en Jeugd afdeling C5, revalidatieafdeling, chemokuren op oncologie en IC).

Polikliniek: kom alleen

We verzoeken u om alleen te komen naar uw polikliniek afspraak, tenzij het niet anders kan. Er mag één ouder mee bij kinderen.

Noodzaak

We maken deze keuzes niet lichthartig, maar deze maatregelen zijn nodig om de drukte en hiermee de kans op coronabesmettingen in het ziekenhuis te verminderen.

We hopen op uw begrip en medewerking.

 

Terug naar boven