U kunt daarnaast een kijkje nemen bij de composteermachine en bij een Meals on Wheels-wagen. Hiermee worden maaltijden voor patiënten op maat geserveerd. Patiënten kiezen pas op het moment dat zij gaan eten wat zij willen eten en hoeveel. Dit heeft geleid tot een forse reductie in voedselresten ten opzichte van maaltijden die vooraf bereid en in vaste porties verdeeld waren. De hoeveelheid afval is verminderd met ruim een derde!

Duurzame organisatie

Alrijne Zorggroep ziet het als taak om een duurzame organisatie te zijn. “Bij alle keuzes die Alrijne maakt, kijken we naar het effect op de lange termijn. Het effect op de zorg maar ook het effect op het milieu en op werk in de toekomst. Zo werken we aan een duurzame strategie voor excellente zorg,” zegt Mark de Jong, lid raad van bestuur Alrijne Zorggroep.

Om het duurzame karakter te bevestigen heeft Alrijne de Green Deal Zorg op 14 september jl. ondertekend. De Green Deal is een intentieverklaring waarmee organisaties aangeven dat ze duurzaamheid hoog op de agenda zetten. Alrijne is daarmee het enige ziekenhuis in de regio dat de Green Deal ondertekent. Met de ondertekening onderstreept Alrijne dat Alrijne de zorg voor het milieu en duurzaam ondernemen ziet als maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Terug naar boven