De precieze onderzoeksdatum wordt niet vooraf bekend gemaakt. Dit om te bewaken dat de slaapsituatie zo natuurlijk mogelijk is en niet vooraf kan worden beïnvloed. Op de ochtend van het onderzoek zal bekend worden gemaakt dat het onderzoek op die dag heeft plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgstappen worden binnen enkele maanden gepubliceerd. Naar verwachting zullen landelijk gezien in totaal 1500 à 2000 patiënten deelnemen aan het onderzoek, verdeeld over 40 ziekenhuizen in Nederland. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gericht interventies ontwikkeld worden om de slaap in ziekenhuizen te verbeteren.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op de website van VU.

Terug naar boven