Tekst gaat verder onder de foto. 

Optimale en effectieve borstkankerzorg

“Met deze samenwerking willen we in de regio Zuid-Holland Noord, het gezamenlijke verzorgingsgebied van LUMC en Alrijne, de borstkankerzorg optimaal en effectief inrichten” zo stelt Peter Jue (bestuurder Alrijne). “Door kennis en expertise te bundelen kunnen de ziekenhuizen zich naast de zorg nog meer richten op wetenschappelijk onderzoek, opleiding en innovatie.” 

Martin J. Schalij (bestuurder LUMC) geeft aan trots te zijn op deze eerste stap voor betere borstkankerzorg in regio Zuid-Holland Noord. “Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de inrichting van oncologische zorg. Daarnaast zien we een groeiend aantal patiënten en schaarste op de arbeidsmarkt. Door samen te werken kunnen we deze ontwikkelingen het hoofd bieden en toegankelijke zorg met een nog hoger serviceniveau aan borstkankerpatiënten garanderen.”

Ton van Houten, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid: “De opdracht van Minister Kuipers in het Integraal Zorgakkoord is: meer regionale samenwerking en concentratie van zorg met als doel meer zorg op de juiste plek. Dat is al 200 jaar het credo van Zorg en Zekerheid. Daarom ben ik trots en blij met dit mooie plan van het LUMC en het Alrijne, dat de schaarse zorgprofessionals in hun kracht zet. Maar het belangrijkste: het is goed nieuws voor borstkankerpatiënten uit onze regio. Zij krijgen kwalitatief betere zorg op één vertrouwde plek in de buurt.”

Ambities in lijn met het Integraal Zorgakkoord

De komende maanden werken beide ziekenhuizen de samenwerking verder uit. Dit wordt gedaan met behulp van een multidisciplinaire werkgroep, waarbij nadrukkelijk ook patiënten en verwijzers worden betrokken. De uitwerking bestaat o.a. uit de inrichting van de zorgpaden, het vormen van gespecialiseerde (multidisciplinaire) teams. Deze ambities passen mooi in de lijn van het Integraal Zorgakkoord waarbij onderwerpen zoals o.a. schaarste aan personeel, passende zorg en regionale spreiding en concentratie de thema’s zijn die in deze samenwerking worden meegenomen.

Samenwerking binnen OncoWest

Zowel LUMC als Alrijne werken binnen het samenwerkingsverband OncoWest samen met de andere ziekenhuizen* aan toekomstbestendige oncologische zorg. Deze samenwerking betreft oncologische zorg in de volle breedte en blijft onverminderd van kracht.

*Groene Hart Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, LangeLand ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis.

 

Terug naar boven