Yvonne Wilders, voorzitter Raad van Bestuur Alrijne Zorggroep, is blij dat de goede samenwerking met Zorg en Zekerheid verder wordt uitgebreid. “Wij streven net als Zorg en Zekerheid naar de juiste (digitale) zorg, op de juiste plek in de regio, op het juiste moment. Om dat te bereiken is samenwerking en vertrouwen in elkaar essentieel. Daar hebben we met deze overeenkomst handen en voeten aan gegeven. Daarnaast: Alrijne vervult in de regio Zuid-Holland Noord een spilfunctie in de samenwerking met academische ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en thuiszorg. Deze samenwerkingsovereenkomst geeft ons naast financiële rust ook de tijd om met deze partners in de regio te innoveren.”

Voorbeeld samenwerking: Chemotherapie thuis

Lees ook het verhaal met een voorbeeld uit de samenwerkingsovereenkomst: patiënten van Alrijne hoeven niet elke week naar het ziekenhuis te komen voor injecties voor chemotherapie maar hebben vanaf begin 2022 de mogelijkheid om die thuis te krijgen.

Lees meer

Nauwe samenwerking met de eerste lijn en met gemeenten

Zorg en Zekerheid is zeer te spreken over de timing van de overeenkomst. “Mede dankzij de coronapandemie staat de ziekenhuiszorg in het gehele land onder druk”, zegt bestuursvoorzitter Ton van Houten. “Omdat het voor alle zorgaanbieders roerige tijden zijn, is het extra belangrijk juist nu een blijk van vertrouwen richting Alrijne uit te spreken. Deze overeenkomst onderstreept onze gezamenlijke doelstelling: de kwaliteit van de ziekenhuiszorg verhogen, de schaarse zorgmedewerkers optimaal inzetten en de betaalbaarheid van de zorg bewaken. Ook zetten we ons in om samen de zorg anders te organiseren, in nauwe samenwerking met de eerste lijn en met gemeenten. Zo krijgen inwoners van Zuid-Holland Noord de juiste zorg op de juiste plek: in de eerste lijn of thuis (via eHealth) waar het kan en in het ziekenhuis waar het moet.”

(Digitale) zorginnovaties nu en in de toekomst

Beide samenwerkingspartners zijn tevreden over de resultaten tot nu toe. Alrijne startte in de afgelopen jaren, met steun van Zorg en Zekerheid, diverse initiatieven om de zorg anders te organiseren. Daarbij speelt digitale zorg een steeds grotere rol: aan de ene kant dat patiënten vanuit huis met een specialist kunnen overleggen via beeldbellen of dat de arts hen digitaal op afstand digitaal kan monitoren, zodat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven komen. Daarnaast zetten Alrijne en Zorg en Zekerheid gezamenlijk in op het digitaal kunnen inzien én uitwisselen van gegevens. Dat versterkt de (digitale) samenwerking in de regio en draagt onder andere bij aan de juistheid en tijdigheid van relevante (medische) gegevens.

Een voorbeeld van een innovatief project is dat mensen met eenvoudige oogheelkundige problemen terecht kunnen bij de optometrist, waardoor de oogartsen zich kunnen richten op mensen die zwaardere zorg nodig hebben. Ook krijgen mensen met een eenvoudige botbreuk of verstuiking sinds 1 oktober geen gips meer. Zij mogen met een brace thuis werken aan herstel, met ondersteuning  van de Virtual Fracture Clinic app. Via teleconsultatie kunnen huisartsen laagdrempelig overleggen met medisch specialisten zodat patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis worden verwezen ; ze besparen daarmee ook op hun eigen risico. Ook starten Alrijne en ActiVite vanaf 2022, met ondersteuning van Zorg en Zekerheid, met het toedienen van chemotherapie thuis in plaats van in het ziekenhuis.

Kwaliteit van zorg in de regio de komende jaren verder verbeteren

De komende jaren zullen naar verwachting nog veel innovaties volgen, die kosten besparen en de kwaliteit van zorg in de regio verbeteren. Dit vereist veranderingen binnen Alrijne en in de regio. Zorg en Zekerheid draagt - vanuit zijn beleid om te bouwen aan de gezondste regio- hieraan bij door de innovaties ook financieel mogelijk te maken. Met deze overeenkomst slaan de beide organisaties de handen ineen om hier de komende vijf jaar, voortbouwend op de huidige goede samenwerking, aan te werken.

Terug naar boven