In de regio Hollands Midden kunnen ruim 980.000 inwoners bij spoed 24/7 een beroep doen op de drie ziekenhuizen. De druk op de zorg neemt echter toe, zorgvragen worden complexer en de SEH drukker. Door samen te werken, ook met de overige partners in de spoedzorgketen, willen de ziekenhuizen de acute zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden. De zorg slim organiseren en naadloos laten aansluiten bij wat de patiënt nodig heeft, gaan hierbij hand in hand.

1 vacature voor 3 locaties

Onlangs is de eerste gezamenlijke vacature voor een opleidingsplek voor SEH verpleegkundige uitgezet. Nieuwe medewerkers krijgen hiermee de kans op uitdagend werk in zowel een academische- als perifere omgeving op verschillende locaties. In 2023 starten de eerste nieuwe collega’s met hun SEH opleiding voor de flexibele regio-schil. Dit is één van de manieren om antwoorden te vinden op de krapte op de arbeidsmarkt.

Successen uitbreiden

Naast een gezamenlijke werving en inzet van verpleegkundig personeel op meerdere locaties, kijken we ook naar meer samenwerking in zorgpaden, zoals nu al succesvol gebeurt rond hartklachten (HARTc). En naar projecten om patiënten thuis te ondersteunen bij een acute zorgvraag, en het bieden van telemonitoring aan patiënten met chronische aandoeningen.

Samenwerking in de regio

Bij het realiseren van toekomstbestendige acute zorg werken de ziekenhuizen in Hollands Midden voor acute zorg ook intensief samen met ketenpartners als huisartsen, GGZ, thuiszorg, verpleeghuizen, ambulancedienst en andere partners in het sociaal domein. Hiermee loopt de regio Hollands Midden voorop in het opvangen van de toenemende acute zorgvraag. De aanpak is in lijn met de landelijke planvorming vanuit het ministerie van VWS en het onlangs afgesloten integraal zorgakkoord (IZA).

Terug naar boven