Alrijne Ziekenhuis sloot 2016 af met een negatief financieel resultaat van € 3,2 miljoen, de verpleeghuizen met een verlies van € 2,9 miljoen. Er zijn verbeteracties ingezet om de uitgaven op één lijn met de inkomsten te brengen. Uiteraard wordt niet bezuinigd op de patiëntenzorg, patiënten en cliënten van Alrijne zijn onverminderd in goede handen bij de zorggroep.

Toekomst

Alrijne Zorggroep blijft een financieel gezonde organisatie, met een bovengemiddeld eigen vermogen. De herstelmaatregelen die in april 2017 zijn afgekondigd blijven de komende periode van kracht. De raad van bestuur verwacht op alle herstelpunten een stijgende lijn. Bestuurslid Mark de Jong: “We kennen de oorzaken, die allemaal oplosbaar zijn en opgelost worden. We hebben vertrouwen in de toekomst. De afgelopen maand openden we ons verbouwde Eerste Hart Hulp-complex en een nieuwe verpleegafdeling en mochten we dertig nieuwe verpleegkundigen verwelkomen.’’

Investeringen en tekort aan verpleegkundigen

Fuseren vraagt investeringen die zich op termijn uitbetalen in betere zorg in de regio. Het is niet haalbaar gebleken om financieel positieve resultaten te behalen in een jaar waarin zorgactiviteiten intensief werden gereorganiseerd. In 2016 opende Alrijne in Leiderdorp het Moeder- en Kindcentrum, startten de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Spoedpost en werd een nieuw, gezamenlijk elektronisch patiëntendossier ingevoerd. Daarnaast heeft ook Alrijne in 2016 te maken gehad met een tekort aan verpleegkundigen, een tekort dat landelijk vele ziekenhuizen treft. Ook hierdoor heeft Alrijne in 2016 minder patiënten kunnen behandelen.

Tijdelijke sluiting OK-complex Leiden

2016 was een jaar waarin onvoorzien het OK-complex van Alrijne Leiden tijdelijk moest sluiten en vervolgens verbouwd werd. Dat leidde tot vooraf niet ingecalculeerde verbouwingskosten en een achterstand in het aantal behandelingen.

Verpleeghuizen

Leythenrode en Oudshoorn, de verpleeghuizen van Alrijne, hebben over 2016 een verlies van € 2,9 miljoen. Dit is mede veroorzaakt door een eenmalige afboeking van € 1,8 miljoen op behandelingen uit eerdere jaren waarvoor uiteindelijk geen vergoeding is verkregen. Daarnaast hebben de verpleeghuizen meer behandelingen gerealiseerd dan vooraf met zorgverzekeraars was afgestemd. Deze behandelingen worden niet gecompenseerd.

De belangrijkste investeringen ten aanzien van de fusie zijn gedaan en bovenstaande knelpunten zijn opgelost. Alrijne heeft er vertrouwen in verder te kunnen bouwen aan de juiste zorg voor de regio.

Op www.alrijnejaarverslag.nl vindt u het digitale jaaroverzicht, dat een weergave geeft van de mijlpalen en gebeurtenissen van Alrijne Zorggroep in 2016 en inzage geeft in de jaarrekening van 2016.

 

Terug naar boven