Elke twee jaar worden de criteria aangescherpt zodat ziekenhuizen hun zorg voor ouderen blijven verbeteren. Waar Alrijne volgens het keuringsrapport in uitblinkt zijn de getrainde HELP-vrijwilligers die kwetsbare ouderen ondersteunen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis en het geriatrieteam dat overal oproepbaar en inzetbaar is.

Goede zorg doe je samen

Klinisch geriater Peter Jue: “Goede zorg verlenen doe je samen. Alle medewerkers en zeker ook vrijwilligers hebben daarin een belangrijke rol. Goede zorg gaat niet alleen over de juiste medische behandeling zoals medicijnen, maar ook over aandacht voor wat de patiënt zelf belangrijk vindt en daarover in gesprek gaan. Dat wordt gewaardeerd. Zo hebben we gesproken met patiënten die op de Geriatrische Trauma Unit hebben gelegen. Hierin werd mooi duidelijk wat ouderen en mantelzorgers nou eigenlijk zelf willen. Hieruit bleek dat zij graag betrokken zijn bij de keuzes die gemaakt moeten worden en ook graag hun steentje bijdragen aan de zorg. Zo zijn kinderen van patiënten die acuut verward zijn, vaak bereid om tijdens de meest heftige eerste nachten van het delier in het ziekenhuis te slapen.”

Daarnaast hebben we het HELP-project. HELP staat voor Hospital Elderly Life Program. Getrainde vrijwilligers ondersteunen kwetsbare ouderen op verpleegafdelingen op vier gebieden: oriëntatie, eten, bewegen en activeren en voorkomen of beperken van verwardheid.

Tijdelijk verblijf

Ouderen komen steeds vaker het ziekenhuis binnen via de SpoedEisende Hulp (SEH). Om oudere patiënten de zorg te geven die nodig is, stellen we een aantal vragen om te kijken of er een sprake is van kwetsbaarheid en de noodzaak tot extra zorg. Nagenoeg alle SEH-verpleegkundigen hebben scholing gehad. Op die manier zijn we in staat eerder door te dringen tot de echte problemen en kunnen we samen kijken naar wat de beste zorg is voor deze patiënt.

“Voor patiënten die thuis vastlopen door bijvoorbeeld een val maar die niet in het ziekenhuis hoeven worden opgenomen, regelen wij nu tijdelijk verblijf”, aldus Jue. “We noemen dit een ‘eerste lijns verblijf’. Hierdoor kan de patiënt herstellen en terugkeren naar huis als de situatie weer stabiel is. Een hele verbetering.”

Cliëntenraad

De cliëntenraad van het ziekenhuis is actief betrokken bij het verhogen van goede zorg aan onze oudere patiënten en reikte aandachtspunten aan ter verbetering, maar benoemde ook zaken waar wij trots op mogen zijn. Jue is blij met complimenten, maar hij is net zo blij met verbeterpunten. “Verbeterpunten stellen ons in staat het in de toekomst nog beter te doen. Dat blijft ons streven.”

 

 

 

 

 

Terug naar boven