Alrijne heeft het keurmerk gekregen vanwege de grote expertise op MS gebied (alle behandelingen voor MS zijn in Alrijne mogelijk), het uitgebreide multidisciplinaire team (5 dagen per week een MS verpleegkundige aanwezig) en de samenwerking in de regio (onder meer met het LUMC, VU en het Rijnlands Revalidatie Centrum maar ook met een netwerk van fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen).

MS Team Alrijne

Wensen patiënt leidend

Speerpunt van het MS Centrum is dat de patiënt zelf de regie houdt over de aan hem/haar geleverde zorg. De wensen en behoeften van de patiënt zijn daarbij leidend. Elke patiënt heeft een eigen aanspreekpunt (een casemanager). Zo levert Alrijne optimale zorg dichtbij huis. Jamila Seenarine (21) is sinds anderhalf jaar patiënte in Alrijne: "Als ik iets heb, dan bel ik en kan ik direct komen. Ik word hier serieus genomen. Ze luisteren echt naar hoe ik me voel en wat ik wil. Dat was bij het vorige ziekenhuis waar ik onder behandeling was, echt anders." Door nieuwe medicatie kan Jamila nu weer 5 minuten lopen en douchen zonder dat ze door haar benen zakt. "Hier heb ik goede medicijnen gekregen, waardoor ik ook beter kan zorgen voor mijn dochtertje van anderhalf jaar."

Met zo'n 800 MS-patiënten onder behandeling is Alrijne een groot MS centrum. Onder meer het LUMC stuurt patiënten door naar Alrijne.

Toekomstplannen

Alrijne Ziekenhuis wil de MS-zorg verder uitbouwen in de toekomst. Doel is om eind 2016 te starten met een speciaal MS-patiëntendossier, waarin zowel de patiënt zelf als diverse zorgverleners hun bevindingen bijhouden. Zo kan de ziekte nog beter worden gemonitord, wordt de "zelf-management" van de patiënt vergroot en kan de onderlinge samenwerking worden verbeterd.

Op 21 april 2017 vindt een groots symposium plaats over MS, ter gelegenheid van de certificering van het Alrijne MS centrum. Dan vindt ook de kick-off van het MS-patiëntendossier plaats. Hier zullen diverse betrokken zorgverleners, MS patiënten uit de regio en andere betrokkenen voor worden uitgenodigd.

Terug naar boven