Herstelzorg van Alrijne is er voor mensen van alle leeftijden in Zuid-Holland Noord die na een ziekenhuisopname nog moeten revalideren. Dat kan binnen de zorggroep, maar ook bij een andere zorgorganisatie of thuis. De nieuwe overeenkomst richt zich op verbreding en verdieping van die zorg, zoals inzet van digitale middelen en focus op wat mensen wél kunnen. Dat voorkomt dat ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen.

Bestuurder Ivo van der Klei van Alrijne: “Nu we een samenwerking hebben afgesproken voor de komende vijf jaar geeft het alle partijen de ruimte om deze zorg beter te regelen. Bovendien past het bij onze regionale intensievere samenwerking op het gebied van de herstelgerichte zorg die we samen met Marente, Topaz en Basalt aan het opzetten zijn. Het geeft ons ook de zekerheid dat we in scholing voor medewerkers kunnen investeren en processen kunnen aanpassen. Dat draagt bij aan werkplezier van onze collega’s en dat is in deze tijd van personeelskrapte extra belangrijk.”

Juiste zorg op de juiste plek
Zowel Alrijne als Zorg en Zekerheid weten dat de zorgvraag toeneemt en de krapte op de arbeidsmarkt blijft groeien. “Daarom is het belangrijk om samen, als zorgorganisaties, gemeenten en regionale zorgverzekeraar, de inrichting van de zorg te veranderen” zegt Susanne Rutten, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid. “Samen zetten we in op de juiste zorg op de juiste plek. Dat betekent: het voorkomen van duurdere zorg, het verplaatsen van zorg - dichter bij mensen thuis of door een andere zorgaanbieder - en het vervangen van zorg door hulpmiddelen of digitale toepassingen.”

Digitale zorg en hulpmiddelen
Een ander voorbeeld is dat Zorg en Zekerheid en Alrijne samen onderzoeken welke digitale zorg en hulpmiddelen ondersteunend kunnen zijn. Dit past goed bij de herstelzorg, waarin de focus ligt op wat iemand wél kan en samen met naasten het dagelijkse leven goed op te pakken (Positieve Gezondheid). Mimoen Ahmidi, manager zorg Alrijne: “Daarbij kijken we natuurlijk naar innovaties die elders effectief zijn. Dat is het mooie van de samenwerking. Samen kijken we naar de inhoud, de projecten die lopen, wat we zien in de regio, wat we kunnen leren van anderen en andersom. De samenwerking op inhoud maakt dat je succesvol kunt zijn.”

Oproep aan zorgaanbieders en gemeenten
Hoewel de nieuwe meerjarenovereenkomst mooi aansluit bij het Integraal Zorgakkoord, dat pleit voor regionale afspraken en samenwerking over de verschillende vormen van zorg heen, realiseren Alrijne en Zorg en Zekerheid zich dat dit slechts een eerste stap is. Zo wordt ook gewerkt aan de samenwerking in de regio tussen Marente, Topaz, Basalt en Alrijne. Doel daarbij is om bijvoorbeeld de triage en opleidingen gezamenlijk te regelen.

“Om de herstelzorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden, hebben we ook de andere zorgaanbieders en de gemeenten in deze regio nodig”, zeggen de beide organisaties. Susanne Rutten van Zorg en Zekerheid vult aan: “Met ActiVite en Marente heeft Zorg en Zekerheid al een meerjarenovereenkomst waarbij ook met het sociale domein wordt samengewerkt. Het zou goed zijn als andere partijen ook meerjarig met elkaar samen gaan werken, over de zorgdomeinen heen. Dan kunnen we deze beweging in de hele regio Zuid-Holland Noord mogelijk maken.”

Foto: Alrijne Zorggroep, bestuursvoorzitter Yvonne Wilders (rechts) en Zorg en Zekerheid,  Susanne Rutten, divisiemanager Zorg, sluiten meerjarenovereenkomst herstelzorg af

 

 

Terug naar boven