Vanaf september 2017 laat het ziekenhuis een financiële verbetering zien, die ook in 2018 lijkt te worden doorgezet. Voor de jaarrekening over 2017 hebben de herstelmaatregelen die in april 2017 werden ingesteld om kosten en inkomsten in balans te houden nog niet het gewenste positieve resultaat behaald. Om financieel weer positief resultaat te kunnen boeken, zijn deze herstelmaatregelen daarom uitgebreid.

Sluiting OK en extra investeringen in 2017

De zorggroep heeft begin 2017 te kampen gehad met een onvoorzien langere sluiting na een verbouwing van het operatiecomplex in Leiden. Dit heeft geleid tot een sterke daling van de omzet in 2017.

Alrijne heeft daarnaast in 2017 fors geïnvesteerd in nieuwe zorg. Zo opende het ziekenhuis in mei 2017 de deuren van de nieuwe Spoedpost en werd in augustus 2017 na een grondige verbouwing de Eerste Hart Hulp in gebruik genomen. Door de toenemende stroom van patiënten met een complexer ziektebeeld, werd besloten tot verbouwing van een nieuwe verpleegafdeling (B2) waar in september 2017 44 nieuwe bedden in gebruik zijn genomen.

Naast landelijke tendensen, zoals het tekort aan verpleegkundigen, en financiële druk waar vrijwel ieder ziekenhuis in Nederland mee te maken heeft, heeft Alrijne Zorggroep in 2017 te maken gehad met effecten na de fusie. Ondanks het financieel negatief resultaat laat de zorggroep op veel fronten goede verbetering zien: het ziekenhuis en de verpleeghuizen scoren onverminderd goed bij kwaliteitsonderzoeken en klanttevredenheidsonderzoeken.

De kwaliteit van zorg staat voorop

De kwaliteit van zorg blijft voorop staan bij Alrijne Zorggroep. Het verlies van 3,7 miljoen euro heeft daar geen invloed op. Door herstelmaatregelen houdt de zorggroep regie op de uitgaven, maar wordt desondanks geïnvesteerd om de beste zorg binnen de regio te kunnen blijven bieden. De verbouwingen van de Spoedpost, Eerste Hart Hulp en verpleegafdeling B2 zijn daar belangrijke voorbeelden van, maar ook de snellere diagnostiek voor vrouwen met verdenking op borstkanker bij de Mammapoli, de innovatieve methodes van pijnbestrijding bij het Pijnbehandelcentrum en het samenwerkingsverband Samen+ met het Groene Hart Ziekenhuis.

Download

Terug naar boven