Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben voor 2020 een goede financiële regeling opgezet voor alle ziekenhuizen en verpleeghuizen in Nederland. Mede door deze financiële regeling is er uiteindelijk een positief resultaat geboekt. Dat is meer dan dat we hadden kunnen hopen en minder dan we voor een normaal jaar hadden begroot.

Dit positieve resultaat over 2020 zullen we waarschijnlijk voor 2021 hard nodig hebben om de doorlopende kosten van de coronazorg op te vangen. De voor 2020 gemaakte financiële regeling is voor 2021 sterk verminderd waardoor het ziekenhuis verlies dreigt te maken. We zijn in gesprek met de zorgverzekeraars en ook op de landelijke overlegtafels wordt gewerkt aan een aangepaste regeling.

Bekijk de volledige jaarrekening van Alrijne Zorggroep en bekijk het jaaroverzicht van 2020.

 

 

Terug naar boven