Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben ook voor 2021 een goede financiële regeling opgezet voor alle ziekenhuizen en verpleeghuizen in Nederland. Mede door deze financiële regeling is er uiteindelijk een positief resultaat geboekt.

Dit positieve resultaat over 2021 zullen we waarschijnlijk voor 2022 hard nodig hebben om de toegenomen en toenemende lasten ten aanzien van personeel en materiaal op te kunnen vangen. De inflatie laat ook onze zorggroep niet onberoerd.

Bekijk de volledige jaarrekening van 2021 van Alrijne Zorggroep en bekijk het jaaroverzicht van 2021.

Terug naar boven